ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

,

Αρ. πρόσκλησης 09/2024 Δήμου Μυτιλήνης (29.04.2024)

Προσκαλείσθε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής,…
,

Αρ. πρόσκλησης 08/2024 Δήμου Μυτιλήνης (22.04.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Εργασίες Καθαρισμού Παραλιών ΔΕ Πλωμαρίου

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας…
,

Εργασίες προσαρμογής του παιδικού σταθμού Παμφίλων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.…
,

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

,

Αρ. πρόσκλησης 09/2024 Δήμου Μυτιλήνης (29.04.2024)

Προσκαλείσθε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής,…
,

Αρ. πρόσκλησης 08/2024 Δήμου Μυτιλήνης (22.04.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Εργασίες Καθαρισμού Παραλιών ΔΕ Πλωμαρίου

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας…
,

Εργασίες προσαρμογής του παιδικού σταθμού Παμφίλων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.…

Το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” είναι ένα έργο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα.

Μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.

Δημοτικές Ενότητες Δήμου Μυτιλήνης

1

Αγιάσος

2

Γέρα

3

Ευεργέτουλας

4

Λουτρόπολη Θερμής

5

Μυτιλήνη

6

Πλωμάρι

1

Αγιάσος

2

Γέρα

3

Ευεργέτουλας

4

Λουτρόπολη Θερμής

5

Μυτιλήνη

6

Πλωμάρι