Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς, όπου τα άτομα χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρουν τον ελεύθερο τους χρόνο για έναν κοινωφελή σκοπό είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε μέσω ομάδας ή κάποιου φορέα.

Τα βασικά του γνωρίσματα είναι η ανιδιοτελής προσφορά και η αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας. Στόχος οφείλει να είναι η αντιμετώπιση κυρίως κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, αμβλύνοντας τις ανισότητες και προασπίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Δράσεις

Τα πεδία δράσης που συναντώνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορούν σε θέματα, όπως:

  1. Βοήθεια σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
  2. Βοήθεια σε Ηλικιωμένους
  3. Φιλοξενία Αστέγων
  4. Κοινωνικά Παντοπωλεία
  5. Κοινωνικά Μαγειρεία
  6. Κοινωφελής Εργασία
  7. Αιμοδοσία
  8. Προληπτική Ιατρική
  9. Περιβαλλοντική Προστασία

Εθελοντικές Ομάδες

Νέα – Ενημερώσεις