Ο Δήμος Μυτιλήνης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και τις σύγχρονες αθλητικές αντιλήψεις. Στην ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνονται πληροφορίες γενικού τύπου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης της Μυτιλήνης, καθώς και για τους αθλητικούς συλλόγους και οργανισμούς της πόλης.

Νέα – Ενημερώσεις