Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια δράση που συμβάλει στην Κυκλική Οικονομία. Η ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης προβλέπεται τόσο από το Τοπικό μας Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όσο και από το Εθνικό (ΕΣΔΑ) και το Περιφερειακό Σχέδιο (ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου).

Ο Δήμος Λέσβου έχει εντάξει στο Ε.Π. ‘Βόρειο Αιγαίο’, πράξη με τίτλο «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 488.029,46 €, προκειμένου να προμηθευτεί συνολικά 2.550 οικιακούς κομποστοποιητές και να εφαρμόσει με τον βέλτιστο τρόπο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης για τους δημότες του.

2.450 οικιακοί κομποστοποιητές θα μοιραστούν σε νοικοκυριά και 100 σε σχολεία και Δημοτικούς κήπους / Πάρκα, κατόπιν υποβολής αιτήσεως. Θα τηρηθεί σειράς προτεραιότητας.

Στην υλοποίηση της δράσης, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, θα συμβάλει δίνοντας χρήσιμες συμβουλές και παράλληλα με την παρουσία των υπηρεσιών του, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του Προγράμματος.

Αναλυτικά :