Αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης

  1. Αίτηση για Τραπεζοκαθίσματα, Εμπορεύματα, Περίπτερα & Τεχνοοικοδομικά σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf
  2. Αίτηση για Εκδηλώσεις σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf