ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

,

Αρ. πρόσκλησης 19/2023 Δήμου Μυτιλήνης (29.09.2023)

Προσκαλείσθε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Τσιμεντόστρωση δρόμου πέριξ του χώρου ταφής μεταναστών – προσφύγων

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.…
,

Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,…
,

Κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού «Αγ. Ισίδωρος»

Ανακοινώνεται ότι  στην Υπηρεσία μας, έχει υποβληθεί αίτημα για…
,

Ταφή απόρων Δημοτών του Δήμου και προσφύγων

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας…
,

Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εντός του πάρκου της Κοινότητας Πλακάδου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική…
,

Εργασία επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής κτλ του Δήμου Μυτιλήνης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης Υπηρεσίας…
,

Αρ. πρόσκλησης 17/2023 Δήμου Μυτιλήνης (04.09.2023)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
, ,

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης μέσω του Προγράμματος ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Μυτιλήνης και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας, ως επικεφαλής…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

,

Αρ. πρόσκλησης 19/2023 Δήμου Μυτιλήνης (29.09.2023)

Προσκαλείσθε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Τσιμεντόστρωση δρόμου πέριξ του χώρου ταφής μεταναστών – προσφύγων

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.…
,

Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,…
,

Κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού «Αγ. Ισίδωρος»

Ανακοινώνεται ότι  στην Υπηρεσία μας, έχει υποβληθεί αίτημα για…
,

Ταφή απόρων Δημοτών του Δήμου και προσφύγων

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας…
,

Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εντός του πάρκου της Κοινότητας Πλακάδου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική…
,

Εργασία επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης των υποδομών πληροφορικής κτλ του Δήμου Μυτιλήνης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης Υπηρεσίας…

Το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” είναι ένα έργο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα.

Μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.

Δημοτικές Ενότητες Δήμου Μυτιλήνης

1

Αγιάσος

2

Γέρα

3

Ευεργέτουλας

4

Λουτρόπολη Θερμής

5

Μυτιλήνη

6

Πλωμάρι

1

Αγιάσος

2

Γέρα

3

Ευεργέτουλας

4

Λουτρόπολη Θερμής

5

Μυτιλήνη

6

Πλωμάρι