Λέσβος Χωρίς Πλαστικά

Η ομάδα «Λέσβος χωρίς πλαστικά- Plastic free Lesvos» είναι μια εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το νησί σε θέματα περιβάλλοντος.

Βασικές της δραστηριότητες είναι οι καθαρισμοί ακτών και παραλίων, η αναδάσωση και δεντροφύτευση καθώς και ευρύτερες περιβαλλοντικές δράσεις για την επίτευξη των οποίων συνεργάζεται με φορείς όπως είναι ο Δήμος, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η ομάδα είναι ανοιχτή για όποιον έχει διάθεση να συμμετάσχει ενώ οι δράσεις της πάντα προσφέρουν ξεχωριστό πρόγραμμα και εμπειρίες για τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους.