Χημικά, Βιολογικά, Ραδιενεργά και Πυρηνικά Περιστατικά (ΧΒΡΠ)

Ως χημικό περιστατικό ορίζεται ένα συμβάν κατά το οποίο ένας χημικός παράγοντας ή μια βιομηχανική χημική ουσία χρησιμοποιείται σαν τρομοκρατικό όπλο.

Ως βιολογικός παράγοντας ορίζονται οι ζωντανοί οργανισμοί ή οι ουσίες που αυτοί παράγουν οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ασθένεια ή να βλάψουν ανθρώπους, ζώα ή φυτά ή να προκαλέσουν χειροτέρευση σε κάποιο υλικό. Οι βιολογικοί παράγοντες χωρίζονται σε βακτήρια, ιούς και τοξίνες. Συνακόλουθα, ως βιολογικό περιστατικό ορίζεται ένα συμβάν κατά το οποίο ένας βιολογικός παράγοντας  χρησιμοποιείται ως τρομοκρατικό όπλο.

Ο ραδιολογικός κίνδυνος συνδέεται με την άμεση έκθεση κατά τη διέλευση του ραδιενεργού νέφους, λόγω απευθείας ακτινοβόλησης από το νέφος και λόγω εισπνοής του. Καθώς το ραδιενεργό νέφος μεταφέρεται και διασπείρεται μέσω της ατμόσφαιρας, ποσοστό των ραδιενεργών στοιχείων που περιέχει εναποτίθεται στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Η εναπόθεση επιτείνεται κατά πολύ εάν τυχόν ταυτόχρονα επικρατούν φαινόμενα βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τη διεθνή κατηγοριοποίηση των ραδιολογικών ή πυρηνικών κινδύνων οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω πυρηνικού ατυχήματος εκτός συνόρων εντάσσονται στην «κατηγορία IV», δηλαδή ανήκουν σε κατηγορία σχετικά χαμηλού επιπέδου ραδιολογικής διακινδύνευσης. Ωστόσο, ανάλογα με το μέγεθος της έκλυσης και τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορεί να λάβει χώρα μη αμελητέα διασπορά της ραδιενεργού ρύπανσης σε τμήματα της Ελληνικής επικράτειας, με αρνητικές συνέπειες στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και στη διάθεση τέτοιων προϊόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου και ενδεχόμενου πλήγματος στην εικόνα και την εμπιστοσύνη, τόσο στα ίδια τα παραγόμενα προϊόντα, όσο και γενικότερα στην κοινωνική λειτουργία και σε οικονομικές δραστηριότητες και κλάδους, όπως π.χ. ο τουρισμός. Τέλος, ως πυρηνικό περιστατικό ορίζεται ένα συμβάν κατά το οποίο εκδηλώνεται στο περιβάλλον πυρηνική ακτιβολία τύπου α) – άλφα, β) βήτα ή γ) γάμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να μεταβούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην «Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων»  ενώ τα σχετικά μέτρα αυτοπροστασίας περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Νέα – Ενημερώσεις