Καταιγίδες

Καταιγίδα ονοµάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο σημειώνεται βροχόπτωση συνοδεία ηλεκτρικών εκκενώσεων (αστραπών). Οι καταιγίδες είναι ένα από τα πιο βίαια µετεωρολογικά φαινόµενα και αρκετά συχνά συνοδεύονται από βροχές µεγάλης έντασης, πολύ ισχυρούς ανέµους σε τοπική κλίµακα, χαλαζόπτωση ή ακόµα και ανεµοστρόβιλους. Κατά κανόνα µια καταιγίδα έχει έκταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων και διαρκεί από λίγα λεπτά έως και 1 ώρα. Συνήθως οι καταιγίδες εντοπίζονται σε µεµονωµένα κύτταρα (µονοκυτταρικές), σε συμπλέγματα κυττάρων (πολυκυτταρικές) ή σε μετωπικές ζώνες (γραµµές καταιγίδων). Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η έκταση και η διάρκεια µιας καταιγίδας, καθώς και η ένταση των φαινομένων που τη συνοδεύουν, την καθιστούν επικίνδυνη για εκδήλωση πληµµυρικών επεισοδίων ή ακόµα και ζηµιών σε καλλιέργειες και κατασκευές.

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται έτσι ώστε να αναπτυχθεί και να εκδηλωθεί µια καταιγίδα είναι:

αυξημένη υγρασία,

ασταθείς αέριες µάζες (αέριες µάζες µέσα στις οποίες ευνοούνται οι ανοδικές κινήσεις) και

κάποιος µηχανισµός που θα εκκινήσει τις ανοδικές κινήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να μεταβούν στην «2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης», Πρόλογος, σελ. 21-22, ενώ τα σχετικά μέτρα αυτοπροστασίας περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Νέα – Ενημερώσεις