Κανονιστικές Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης
Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ έτους 2024
Στήριξη Ψηφίσματος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ για άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για την απεξάρτηση
Ορισμός κριτηρίων για δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Μυτιλήνης.
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων και Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης»
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 429/04-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΡΩΛΦ-ΩΒΟ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, που αφορά την διαφοροποίηση συντελεστή Καθαριότητας & Φωτισμού
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης για τα έτη 2023-2024-2025
Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης
Καθορισμός ενιαίου συντελεστή για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών και λοιπών κτιρίων και καθορισμός συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οριοθετημένου οικισμού
Απαλλαγή επιχειρήσεων από το δημοτικό τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ. Αγιάσου ενόψει των θρησκευτικών εορτών α) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα)
Απαλλαγή επιχειρήσεων από το δημοτικό τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης
Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τις εκδηλώσεις-δράσεις Χριστουγέννων/Αποκριών/Πάσχα στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
Καθορισμός τελών άρδευσης Τοπικής Κοινότητας Πηγής για την αρδευτική γεώτρηση «Καμένη Καρδιά»
Τήρηση μέτρων ασφαλείας έργου ανάπλασης περιφερειακής πρόσβασης Κάστρου
Έγκριση Νέων Τιμών Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ έτους 2021
Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης
Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης
Λοιπές Διοικητικές Αποφάσεις Δήμου Μυτιλήνης
Άσκηση των δραστηριοτήτων, οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Απόφαση Ορισμού Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (από 05.01.24 έως 30.06.26)
Απόφαση Διορισμού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μυτιλήνης (03.01.2024)
Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης
Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης
Ορισμός Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρωτογενούς Τομέα και Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Δ.Ε. Μυτιλήνης (πλην Δ.Κ. Μυτιλήνης) του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Δ.Ε. Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Δ.Ε. Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Καθημερινότητας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός νέων Αντιδημάρχων με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού τόπου και χρόνου τέλεσης πολιτικών γάμων
Ορισμός νέων Αντιδημάρχων Δήμου Μυτιλήνης, με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2021
Εφαρμογή πρόσθετων – διατήρηση υφιστάμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κορωνοϊού (06.05.2020)
Ορισμός Αντιδημάρχου Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ομογένειας (28.02.2020)
Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Οδοποιίας & Δ. Ε. Αγιάσου
Εξουσιοδότηση υπογραφής δηλώσεων πολιτογράφησης για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (10.12.2019)
Oρισμός Αντιδημάρχου Δήμου Μυτιλήνης στην Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης , Οργάνωσης και Πληροφορικής (15.11.2019)
Oρισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μη.Μ.Ε.Δ. σύναψης δημοσίων συμβάσεων (14.11.2019)
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων για τέλεση πολιτικών γάμων
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ως Διατάκτη στον Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης
Απόφαση διορισμού Γενικού Γραμματέα Δήμου Μυτιλήνης
Απόφαση Αναπλήρωσης Δημάρχου Μυτιλήνης σε περίπτωση απουσίας
3η Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης – Απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Μυτιλήνης – 10.9.2019
2η Απόφαση Δήμαρχου Μυτιλήνης – Τοποθέτηση Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Μυτιλήνης – 01.09.2019
1η Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης – Ορισμός νέων Αντιδημάρχων – 01.09.2019

Ηλεκτρονικός Πίνακας Γενικών Ανακοινώσεων Δήμου Μυτιλήνης

Δήμος Λέσβου (Αρχείο)

Κανονιστικές Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης
Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ έτους 2024
Στήριξη Ψηφίσματος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ για άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για την απεξάρτηση
Ορισμός κριτηρίων για δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Μυτιλήνης.
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων και Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης»
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 429/04-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΡΩΛΦ-ΩΒΟ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, που αφορά την διαφοροποίηση συντελεστή Καθαριότητας & Φωτισμού
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης για τα έτη 2023-2024-2025
Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης
Καθορισμός ενιαίου συντελεστή για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών και λοιπών κτιρίων και καθορισμός συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οριοθετημένου οικισμού
Απαλλαγή επιχειρήσεων από το δημοτικό τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ. Αγιάσου ενόψει των θρησκευτικών εορτών α) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα)
Απαλλαγή επιχειρήσεων από το δημοτικό τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης
Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τις εκδηλώσεις-δράσεις Χριστουγέννων/Αποκριών/Πάσχα στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
Καθορισμός τελών άρδευσης Τοπικής Κοινότητας Πηγής για την αρδευτική γεώτρηση «Καμένη Καρδιά»
Τήρηση μέτρων ασφαλείας έργου ανάπλασης περιφερειακής πρόσβασης Κάστρου
Έγκριση Νέων Τιμών Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ έτους 2021
Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης
Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης
Λοιπές Διοικητικές Αποφάσεις Δήμου Μυτιλήνης
Άσκηση των δραστηριοτήτων, οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Απόφαση Ορισμού Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης (από 05.01.24 έως 30.06.26)
Απόφαση Διορισμού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μυτιλήνης (03.01.2024)
Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης
Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης
Ορισμός Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρωτογενούς Τομέα και Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Δ.Ε. Μυτιλήνης (πλην Δ.Κ. Μυτιλήνης) του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Δ.Ε. Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Δ.Ε. Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Καθημερινότητας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (από 1.1.24 έως 31.12.24)
Ορισμός νέων Αντιδημάρχων με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού τόπου και χρόνου τέλεσης πολιτικών γάμων
Ορισμός νέων Αντιδημάρχων Δήμου Μυτιλήνης, με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2021
Εφαρμογή πρόσθετων – διατήρηση υφιστάμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κορωνοϊού (06.05.2020)
Ορισμός Αντιδημάρχου Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ομογένειας (28.02.2020)
Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Οδοποιίας & Δ. Ε. Αγιάσου
Εξουσιοδότηση υπογραφής δηλώσεων πολιτογράφησης για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (10.12.2019)
Oρισμός Αντιδημάρχου Δήμου Μυτιλήνης στην Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης , Οργάνωσης και Πληροφορικής (15.11.2019)
Oρισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μη.Μ.Ε.Δ. σύναψης δημοσίων συμβάσεων (14.11.2019)
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων για τέλεση πολιτικών γάμων
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ως Διατάκτη στον Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης
Απόφαση διορισμού Γενικού Γραμματέα Δήμου Μυτιλήνης
Απόφαση Αναπλήρωσης Δημάρχου Μυτιλήνης σε περίπτωση απουσίας
3η Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης – Απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Μυτιλήνης – 10.9.2019
2η Απόφαση Δήμαρχου Μυτιλήνης – Τοποθέτηση Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Μυτιλήνης – 01.09.2019
1η Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης – Ορισμός νέων Αντιδημάρχων – 01.09.2019

Ηλεκτρονικός Πίνακας Γενικών Ανακοινώσεων Δήμου Μυτιλήνης

Δήμος Λέσβου (Αρχείο)