Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης έχει την ευθύνη, εκτός των άλλων, της εξασφάλισης (α) της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, (β) της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, (γ) της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα μεριμνά για:

 1. Την αποκομιδή των κάδων απορριμμάτων (σύμμικτων και ανακυκλώσιμων υλικών)
 2. Την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (κλαδιά, μικρά αντικείμενα)
 3. Την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων με εργασίες οδοκαθαρισμού, πλύσιμο πλατειών, πεζοδρομίων, οδών κ.λπ.Επιπλέον, φροντίζει για:
 4. Την επισκευή κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
 5. Το πλύσιμο κάδων (σύμμικτων και ανακυκλώσιμων υλικών)
 6. Τη συλλογή των γυάλινων συσκευασιών από τους μπλε κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού
 7. Τη συλλογή προς ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων

Στην προσπάθεια του Δήμου μας για μία καθαρή και ενδιαφέρουσα πόλη που θα κρατήσει το φιλόξενο χαρακτήρα της, θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία με τους συμπολίτες μας.

Σας καλούμε, λοιπόν, όλους να συμπράξετε ακολουθώντας τους παρακάτω απλούς – αλλά πολύ σημαντικούς- κανόνες καθαριότητας:

 • Τα απορρίμματα ή ανακυκλώσιμα υλικά τοποθετούνται αυστηρά εντός των κάδων.
 • Απαγορεύεται η απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών στον κάδο σύμμεικτων και αντίστοιχα στον μπλε κάδο σκουπίδια.
 • Τα οργανικά και λοιπά απορρίμματα συσκευάζονται καλά, σε σακούλες σφιχτά δεμένες πριν τοποθετηθούν στους κάδους σύμμικτων απορριμμάτων.
 • Τα ανακυκλώσιμα υλικά τοποθετούνται εντός των μπλε κάδων ανακύκλωσης, χύμα, συμπιεσμένα και καθαρά.
 • Στα πάσης φύσεως ογκώδη απορρίμματα συσκευασίας (χαρτοκυβώτια κλπ) ελαχιστοποιείται ο όγκος τους με πίεση ή τεμαχισμό πριν τοποθετηθούν στους κάδους.
 • Τα απορρίμματα (σύμμικτα και ανακυκλώσιμα) τοποθετούνται στους κάδους πριν την προγραμματισμένη αποκομιδή τους από την υπηρεσία καθαριότητας. μέχρι τότε φυλάσσονται σε δικό μας χώρο.
 • Απαγορεύεται η απόρριψη κάρβουνων, σταχτών και υγρών αποβλήτων (πχ λάδια) μέσα στους κάδους.
 • Απαγορεύεται η απόρριψη εντός των κάδων ογκωδών αντικειμένων. Η αποκομιδή ογκωδών γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 • Τα καλαθάκια απορριμμάτων στα πεζοδρόμια και τις πλατείες είναι τοποθετημένα για μικροαπορρίμματα (πχ χαρτομάντιλα κλπ) προς εξυπηρέτηση των διερχόμενων πεζών.
 • Υπεύθυνος για την απομάκρυνση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων είναι ο παραγωγός τους και όχι ο Δήμος.
 • Απαγορεύεται η στάση/στάθμευση οχημάτων μπροστά στους κάδους.
 • Μεριμνούμε για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του κατοικίδιου ζώου μας.
 • Μεριμνούμε για την καθαριότητα της ιδιοκτησίας μας, κατοικούμενη ή μη, καθώς και για το χώρο έξω από την οικία ή την επιχείρησή μας.
 • Δεν προκαλούμε φθορές στη δημόσια περιουσία (πάρκα, πλατείες, μνημεία κλπ).

Δρω συνειδητά
Σέβομαι τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον
Κρατάω την πόλη μου καθαρή

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 21
Τ.Κ: 81132, Μυτιλήνη

Τηλέφωνο:+30 22510 25555
FAX:+30 22510 25553

E-mail: kathariotitamjt@gmail.com

Νέα – Ενημερώσεις