Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν στην οργανωτική δομή και τις υπηρεσίες του Δήμου, από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έως και τις επιμέρους Επιτροπές που συνθέτουν το Δήμο.

Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί κανάλι ενημέρωσης του δημότη για όλες τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  αλλά και για τα τρέχοντα προγράμματα, τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς του Δήμου Μυτιλήνης.

Οργανόγραμμα Οριστικού Ο.Ε.Υ. Δήμου Μυτιλήνης

Organogramma Dimou

Νέα – Ενημερώσεις

,

Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου…
,

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λέσβου

ΣΒΑΚ είναι ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα. Είναι ένας στρατηγικός…