Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν στην οργανωτική δομή και τις υπηρεσίες του Δήμου, από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έως και τις επιμέρους Επιτροπές που συνθέτουν το Δήμο.

Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί κανάλι ενημέρωσης του δημότη για όλες τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  αλλά και για τα τρέχοντα προγράμματα, τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς του Δήμου Μυτιλήνης.

Οργανόγραμμα Οριστικού Ο.Ε.Υ. Δήμου Μυτιλήνης

Οργανόγραμμα του Δήμου Μυτιλήνης

Νέα – Ενημερώσεις

,

Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας…
,

Αρ. πρόσκλησης 07/2023 Δήμου Μυτιλήνης (04.05.2023)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη, ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Προμήθεια των ηλεκτρικών φορτιστών των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω…