Πυροσβεστικός Σταθμός

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση:
Τ.Κ : 81100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο:
FAX:

 

Πυροσβεστικός Σταθμός

Διεύθυνση:
Τ.Κ : 81100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο:
FAX:
Τηλ. Εκτ. Ανάγκης:

Νέα – Ενημερώσεις