ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

Οι αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων ασκούμενες πάντοτε με την καθοδήγηση και επίβλεψη της Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν. 1951/1991 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α’ 84) , είναι:

  • Η κατάσβεση των πυρκαγιών, η λήψη και επιβολή προληπτικών μέτρων κατά του κινδύνου που προκαλείται από την επέκτασή τους και η παροχή βοήθειας προς διάσωση εκείνων που κινδυνεύουν από αυτές.
  • Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση των κινδύνων και ζημιών που επέρχονται από πλημμύρες, καταρρεύσεις, θεομηνίες και γενικά από οποιαδήποτε φυσικά ή χημικά αίτια.
  • Η παροχή πρώτων βοηθειών στους παθόντες από τις ανωτέρω αιτίες και άμεση διακομιδή τους σε νοσοκομεία ή κλινικές.
  • Ο έλεγχος εφαρμογής των προληπτικών μέτρων που υποδεικνύονται από την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά του κινδύνου του πυρός σε συνοικισμούς, εργαστήρια, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ευφλέκτων υλών, πολυσύχναστα δημόσια κέντρα και θεάματα, νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια και γενικά εκεί όπου ανακύπτουν κίνδυνοι από συνωστισμό ή πυρκαγιά. Ο ανωτέρω έλεγχος ασκείται μόνο από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί στους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την πυροπροστασία.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Το Κλιμάκιο εδρεύει εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς της Δ.Ε. Πλωμαρίου και σε χώρο ιδιοκτησίας Δήμου Μυτιλήνης.

Διεύθυνση: Οδός Μιχαλλέλη, 812 00, Πλωμάρι, Λέσβος

Τηλέφωνο: 2252 031117

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΡΑΣ

Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ιδρύθηκε το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στη τοπική ενότητα Παπάδου της Δημοτικής Ενότητας Γέρας, του Δήμου Μυτιλήνης.

Διεύθυνση: Πάρκο Παππάδου 1, 81106, Παππάδος, Λέσβος

Τηλέφωνο: 2251 084713

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νέα – Ενημερώσεις