Ημερήσιες Διατάξεις

Aρ. πρόσκλησης 20/2020 Δήμου Μυτιλήνης (28.09.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 19/2020 Δήμου Μυτιλήνης (08.09.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση…

Αρ. πρόσκλησης 18/2020 Δήμου Μυτιλήνης (12.08.2020)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών»…

Αρ. πρόσκλησης 17/2020 Δήμου Μυτιλήνης (27.07.2020)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών»…

Αρ. πρόσκλησης 16/2020 Δήμου Μυτιλήνης (08.07.2020)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών»…

Αρ. πρόσκλησης 15/2020 Δήμου Μυτιλήνης (08.07.2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                …

Αρ. πρόσκλησης 14/2020 Δήμου Μυτιλήνης (19.06.2020)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών»…

Αρ. πρόσκλησης 13/2020 Δήμου Μυτιλήνης (19.06.2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ          …

Αρ. πρόσκλησης 12/2020 Δήμου Μυτιλήνης (02.06.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση…

Αρ. πρόσκλησης 11/2020 Δήμου Μυτιλήνης (29.05.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση…

Αρ. Πρόσκλησης 10/2020 Δήμου Μυτιλήνης (04.05.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 9/2020 Δήμου Μυτιλήνης (13.04.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 8/2020 Δήμου Μυτιλήνης (03.04.2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ      Γραφείο…

Aρ. πρόσκλησης 7/2020 Δήμου Μυτιλήνης (11.03.2020)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού…

Aρ. πρόσκλησης 6/2020 Δήμου Μυτιλήνης (26.02.2020)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του…

Aρ. πρόσκλησης 5/2020 Δήμου Μυτιλήνης (17.02.2020)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού…