Ημερήσιες Διατάξεις

,

Αρ. πρόσκλησης 20/2023 Δήμου Μυτιλήνης (30.10.2023)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 19/2023 Δήμου Μυτιλήνης (29.09.2023)

Προσκαλείσθε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 17/2023 Δήμου Μυτιλήνης (04.09.2023)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 16/2023 Δήμου Μυτιλήνης (21.08.2023)

Προσκαλείστε εκτάκτως στην αίθουσα  εκδηλώσεων του παλαιού δημαρχείου…
,

Αρ. πρόσκλησης 15/2023 Δήμου Μυτιλήνης (07.08.2023)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 14/2023 Δήμου Μυτιλήνης (07.08.2023)

Προσκαλείσθε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 13/2023 Δήμου Μυτιλήνης (11.07.2023)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, …
,

Αρ. πρόσκλησης 12/2023 Δήμου Μυτιλήνης (03.07.2023)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 11/2023 Δήμου Μυτιλήνης (14.06.2023)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 10/2023 Δήμου Μυτιλήνης (07.06.2023)

Προσκαλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 09/2023 Δήμου Μυτιλήνης (29.05.2023)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, …
,

Αρ. πρόσκλησης 08/2023 Δήμου Μυτιλήνης (16.05.2023)

Προσκαλείσθε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 07/2023 Δήμου Μυτιλήνης (04.05.2023)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη, ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 06/2023 Δήμου Μυτιλήνης (26.04.2023)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 05/2023 Δήμου Μυτιλήνης (05.04.2023)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη, δια περιφοράς συνεδρίαση…