Ημερήσιες Διατάξεις

,

Αρ. πρόσκλησης 11/2022 Δήμου Μυτιλήνης (03.06.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα…
,

Αρ. πρόσκλησης 09/2022 Δήμου Μυτιλήνης (18.05.2022)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη διά περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 08/2022 Δήμου Μυτιλήνης (09.05.2022)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα…
,

Aρ. πρόσκλησης 06/2022 Δήμου Μυτιλήνης (06.04.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,…
,

Aρ. πρόσκλησης 05/2022 Δήμου Μυτιλήνης (04.03.2022)

Προσκαλείσθε στην τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Aρ. πρόσκλησης 04/2022 Δήμου Μυτιλήνης (21.02.2022)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Aρ. πρόσκλησης 03/2022 Δήμου Μυτιλήνης (08.02.2022)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση…
,

Αρ. πρόσκλησης 02/2022 Δήμου Μυτιλήνης (26.01.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 01/2022 Δήμου Μυτιλήνης (09.01.2022)

Προσκαλείσθε στην ειδική, δια ζώσης* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,…
,

Αρ. πρόσκλησης 26/2021 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΕΙΔΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 25/2021 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 24/2021 Δήμου Μυτιλήνης (17.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…