Ημερήσιες Διατάξεις

,

Αρ. πρόσκλησης 21/2021 Δήμου Μυτιλήνης (07.10.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 20/2021 Δήμου Μυτιλήνης (01.10.2021)

Παρακαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 19/2021 Δήμου Μυτιλήνης (08.09.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 18/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.08.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 17/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (05.08.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 16/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (07.07.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 15/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (23.06.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 14/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (09.06.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 13/2021 Δήμου Μυτιλήνης (04.06.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 12/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 11/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 10/2021 Δήμου Μυτιλήνης (12.05.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. Πρόσκλησης 09/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. Πρόσκλησης 08/2021 Δήμου Μυτιλήνης (07.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. Πρόσκλησης 07/2021 Δήμου Μυτιλήνης (24.03.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. Πρόσκλησης 06/2021 Δήμου Μυτιλήνης (18.03.2021)

Προσκαλείσθε εκτάκτως στην ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…