Ημερήσιες Διατάξεις

,

Αρ. πρόσκλησης 10/2021 Δήμου Μυτιλήνης (12.05.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. Πρόσκλησης 09/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. Πρόσκλησης 08/2021 Δήμου Μυτιλήνης (07.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. Πρόσκλησης 07/2021 Δήμου Μυτιλήνης (24.03.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. Πρόσκλησης 06/2021 Δήμου Μυτιλήνης (18.03.2021)

Προσκαλείσθε εκτάκτως στην ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Aρ. πρόσκλησης 05/2021 Δήμου Μυτιλήνης (17.03.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 04/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.02.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 3/2021 Δήμου Μυτιλήνης (17.02.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 02/2021 Δήμου Μυτιλήνης (03.02.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αριθμός πρόσκλησης 2η/2021 (3.02.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αριθμός Πρόσκλησης 1η/2021 (27.01.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 01/2021 Δήμου Μυτιλήνης (27.01.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 29/2020 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2020)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 30/2020 Δήμου Μυτιλήνης (23.12.2020)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αριθμός πρόσκλησης 30η/2020 (23.12.2020)

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 28/2020 Δήμου Μυτιλήνης (16.12.2020)

Προσκαλείσθε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…