Ημερήσιες Διατάξεις

,

Aρ. πρόσκλησης 16/2022 Δήμου Μυτιλήνης (23.09.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα…
,

Aρ. πρόσκλησης 15/2022 Δήμου Μυτιλήνης (10.08.2022)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα…
,

Αρ. πρόσκλησης 14/2022 Δήμου Μυτιλήνης (08-07-2022)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση…
,

Αρ. πρόσκλησης 13/2022 Δήμου Μυτιλήνης (04.07.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα…
,

Αρ. πρόσκλησης 11/2022 Δήμου Μυτιλήνης (03.06.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα…
,

Αρ. πρόσκλησης 09/2022 Δήμου Μυτιλήνης (18.05.2022)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη διά περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 08/2022 Δήμου Μυτιλήνης (09.05.2022)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα…
,

Aρ. πρόσκλησης 06/2022 Δήμου Μυτιλήνης (06.04.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,…
,

Aρ. πρόσκλησης 05/2022 Δήμου Μυτιλήνης (04.03.2022)

Προσκαλείσθε στην τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Aρ. πρόσκλησης 04/2022 Δήμου Μυτιλήνης (21.02.2022)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Aρ. πρόσκλησης 03/2022 Δήμου Μυτιλήνης (08.02.2022)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση…
,

Αρ. πρόσκλησης 02/2022 Δήμου Μυτιλήνης (26.01.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…