Συνεταιρισμοί Γέρας

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσαγρού

 • Πρόεδρος: Γεώργιος Αγγελής
 • Τηλ: 2251082420

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου

 • Πρόεδρος: Δημήτριος Τσουπίδης
 • Τηλ: 22510 82353

Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Χατζηνικολάου
 • Τηλ: 22510 82366
 • e-mail: popularcop@in.gr

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπάδου

 • Πρόεδρος: Ευστράτιος Τζαμτζής
 • Τηλ: 22510 82203

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πλακάδου

 • Πρόεδρος: Ελένη Κουτσουκέλλη
 • Τηλ: 22510 82112

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Σκοπέλου

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Πλέλλης
 • Τηλ: 22510 82414

Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γέρας «ΑΡΙΣΤΕΑ»

 • Πρόεδρος: Άννα Ζαμπαρά
 • Τηλ: 22510 84211

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσαγρού

 • Πρόεδρος: Γεώργιος Αγγελής
 • Τηλ: 2251082420

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου

 • Πρόεδρος: Δημήτριος Τσουπίδης
 • Τηλ: 22510 82353

Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Χατζηνικολάου
 • Τηλ: 22510 82366
 • e-mail: popularcop@in.gr

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπάδου

 • Πρόεδρος: Ευστράτιος Τζαμτζής
 • Τηλ: 22510 82203

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πλακάδου

 • Πρόεδρος: Ελένη Κουτσουκέλλη
 • Τηλ: 22510 82112

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Σκοπέλου

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Πλέλλης
 • Τηλ: 22510 82414

Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γέρας «ΑΡΙΣΤΕΑ»

 • Πρόεδρος: Άννα Ζαμπαρά
 • Τηλ: 22510 84211