Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02-08-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα …

Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ». Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02-08-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και …

Ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο «ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ, ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ, Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ, Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ, Δ.Ε. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ)», προϋπολογισμού 56.092,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (17%), …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 32 Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Τηλ: 2251350565 Fax: 2251350510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη          22 /07 /2019 Αριθ. Πρωτ.:      33705 ΠΡΟΣ: …

Ο Δήμος Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ …

O Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α’) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ: α) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 292.307,69 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 342.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr …

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 472/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμος Λέσβου διοργανώνει τις δύο εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Αγιάσου με την ευκαιρία των εξής θρησκευτικών εορτών: α) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και β) της …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 32 Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Τηλ: 2251350565 Fax: 2251350510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη          18/ 07 /2019 Αριθ. Πρωτ.:       33205   …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στο 1ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Πλωμάρι», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 17%. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που …