ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                           Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 32 Τηλ: 22510 50516 Fax: 22513 50510 e-mail:promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη: 19-05-2020 Αριθ. Πρωτ.:  ΔΟΥ/13619    ΠΡΟΣ:  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                            Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη Τηλ: 22513.50573 Μυτιλήνη  15/05/2020 Αριθ. Πρωτ.: 13167 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών με …

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο:  “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών και ηλεκτρονικών συστημάτων”.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 441/27-04-2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της …

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο:  “Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης”.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 531/11-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης …

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο:  “Προμήθεια συστημάτων ήχου – tv – video, μικροφωνική, μεγαφωνική κτλ.”.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 530/11-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. …

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Σπορών, Φυτών, Δενδρυλλίων και ετοίμου Χλοοτάπητα”.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 434/22-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης …

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ” – Συνδρομή  του Δήμου Μυτιλήνης στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ιστοτόπου  ΔήμοςΝΕΤ” : α). Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔήμοςΝΕΤ,  β). Ηλεκτρονική πλατφόρμα www.4412.gr, γ). Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-postirixis. …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαεφτά (17) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Μυτιλήνης για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των παραλιών Αγίου Ισιδώρου, πλαζ «Τσαμάκια» και άλλων παραλιών με γαλάζιες σημαίες του …

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση  αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων. Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, …