ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 392   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 391   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 390   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 389   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 388   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 387   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 386   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 385   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 21/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 384   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Διευθυνση : Πεσματζόγλου 1 -Μυτιλήνη Τ.Κ. : 81132 Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244  e-mail: aodm@mytilene.gr Μυτιλήνη: 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 352   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το …