Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

 • Α’ Τμήμα – Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
 • Β’ Τμήμα – Ανάπτυξης & Προγραμματισμού
 • Γ’ Τμήμα – Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Δ’ Τμήμα – Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
 • Ε’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Προϊστάμενη: Ανατολίτη Ζωή
E-mail: anatoliti@mytilene.gr
Τηλέφωνο: 2251 350 580
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Αδειών Δόμησης
 • Β’ Τμήμα – Ελέγχου Κατασκευών
 • Γ’ Τμήμα – Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Γραφείο Γραμματείας

Προϊστάμενη: Αναγνώστου Μαριάνθη
E-mail: mar.agnostou@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 353 730
Διεύθυνση: Μ. Κουντουρά 1, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

 • Α’ Τμήμα – Συγκοινωνιακών, Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
 • Β’ Τμήμα – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Γ’ Τμήμα – Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Δ’ Τμήμα – Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 • Ε’ Τμήμα – Δημοπρασιών – Διαγωνισμών
 • ΣΤ’ Τμήμα – Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
 • Ζ’ Τμήμα – Αυτεπιστασίας
 • Η’ Γραφείο Γραμματείας

Προϊστάμενη: Μακρή Δέσποινα
E-mail: desmakri@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 350 533
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Β’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 • Γ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης

Προϊστάμενος: Κουνέλλης Κωνσταντίνος
E-mail: kkounellis@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 350 573
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Σχεδιασμού, Εποπτείας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Γραφείο – Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Γραφείο – Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων
 • Β’ Τμήμα – Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γραφείο – Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γραφείο – Κίνησης
 • Γ’ Τμήμα – Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Προϊστάμενη: Αλεξανδρή Δήμητρα
E-mail: kathariotita.lesvou@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 043 338
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 21 & Οδυσσέα Ελύτη, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Πινακοθήκης, Μουσείων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Β’ Τμήμα – Εκδηλώσεων
 • Γ’ Τμήμα – Τουρισμού
 • Δ’ Τμήμα – Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Προϊστάμενη: Βουγιούκα Ευστρατία
E-mail: vougiouka1965@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 037 394
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτη Παύλου 3, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 31

 • Α’ Τμήμα – Προϋπολογισμού
 • Β’ Τμήμα – Λογιστηρίου
 • Γ’ Τμήμα – Μισθοδοσίας
 • Δ’ Τμήμα – Εσόδων
 • Ε’ Τμήμα – Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
 • ΣΤ’ Τμήμα – Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Ζ’ Τμήμα – Προμηθειών
 • Η’ Τμήμα – Αποθηκών

Προϊστάμενος: Κιουβρέκη Ουρανία
E-mail: economy.myt@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 350 545
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Προσωπικού
 • Β’ Τμήμα – Οργάνωσης
 • Γ’ Τμήμα – Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ’ Τμήμα – Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων
 • Ε’ Τμήμα – Ληξιαρχείου
 • ΣΤ’ Τμήμα – Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο – Υγιεινής & Ασφάλειας

Προϊστάμενος: Χριστοφαρής Ευστράτιος
E-mail: oedmyt@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 350 602
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Β’ Τμήμα – Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Προϊστάμενος: Μιχαλακέλλης Γεώργιος
E-mail: d.mytilinis@kep.gov.gr
Τηλέφωνο: 2251 350 015
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

Διευθύνσεις Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

 • Α’ Τμήμα – Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
 • Β’ Τμήμα – Ανάπτυξης & Προγραμματισμού
 • Γ’ Τμήμα – Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Δ’ Τμήμα – Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
 • Ε’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Προϊστάμενη: Ανατολίτη Ζωή
E-mail: anatoliti@mytilene.gr
Τηλέφωνο: 2251 350 580
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Αδειών Δόμησης
 • Β’ Τμήμα – Ελέγχου Κατασκευών
 • Γ’ Τμήμα – Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Γραφείο Γραμματείας

Προϊστάμενη: Αναγνώστου Μαριάνθη
E-mail:mar.agnostou@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 353 730
Διεύθυνση: Μ. Κουντουρά 1, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

Ψηφιακό Υλικό Διεύθυνσης

 • Α’ Τμήμα – Συγκοινωνιακών, Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
 • Β’ Τμήμα – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Γ’ Τμήμα – Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Δ’ Τμήμα – Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας
 • Ε’ Τμήμα – Δημοπρασιών – Διαγωνισμών
 • ΣΤ’ Τμήμα – Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
 • Ζ’ Τμήμα – Αυτεπιστασίας
 • Η’ Γραφείο Γραμματείας

Προϊστάμενη: Μακρή Δέσποινα
E-mail: desmakri@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 350 533
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Β’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 • Γ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Δ’ Τμήμα – Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης
 • Ε’ Τμήμα – Πρωτογενή Τομέα
 • ΣΤ’ Τμήμα – Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Προϊστάμενος: Κουνέλλης Κωνσταντίνος
E-mail: kkounellis@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 350 573
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Σχεδιασμού, Εποπτείας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 • Γραφείο – Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Γραφείο – Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων
 • Β’ Τμήμα – Διαχείρισης, Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γραφείο – Συντήρησης Οχημάτων & Εξοπλισμού
 • Γραφείο – Κίνησης
 • Γ’ Τμήμα – Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Προϊστάμενη: Αλεξανδρή Δήμητρα
E-mail: kathariotita.lesvou@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 043 338
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 21 & Οδυσσέα Ελύτη, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Πινακοθήκης, Μουσείων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Β’ Τμήμα – Εκδηλώσεων
 • Γ’ Τμήμα – Τουρισμού
 • Δ’ Τμήμα – Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Προϊστάμενη: Βουγιούκα Ευστρατία
E-mail: vougiouka1965@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 037 394
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτη Παύλου 3, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 31

 • Α’ Τμήμα – Προϋπολογισμού
 • Β’ Τμήμα – Λογιστηρίου
 • Γ’ Τμήμα – Μισθοδοσίας
 • Δ’ Τμήμα – Εσόδων
 • Ε’ Τμήμα – Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων
 • ΣΤ’ Τμήμα – Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Ζ’ Τμήμα – Προμηθειών
 • Η’ Τμήμα – Αποθηκών

Προϊστάμενος: Κιουβρέκη Ουρανία
E-mail: economy.myt@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 350 545
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Προσωπικού
 • Β’ Τμήμα – Οργάνωσης
 • Γ’ Τμήμα – Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ’ Τμήμα – Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων
 • Ε’ Τμήμα – Ληξιαρχείου
 • ΣΤ’ Τμήμα – Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο – Υγιεινής & Ασφάλειας

Προϊστάμενος: Χριστοφαρής Ευστράτιος
E-mail: oedmyt@gmail.com
Τηλέφωνο: 2251 350 602
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32

 • Α’ Τμήμα – Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Β’ Τμήμα – Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Προϊστάμενος: Μιχαλακέλλης Γεώργιος
E-mail: d.mytilinis@kep.gov.gr
Τηλέφωνο: 2251 350 015
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη Τ.Κ. 811 32