Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν στην οργανωτική δομή και τις υπηρεσίες του Δήμου, από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έως και τις επιμέρους Επιτροπές που συνθέτουν το Δήμο.

Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί κανάλι ενημέρωσης του δημότη για όλες τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  αλλά και για τα τρέχοντα προγράμματα, τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς του Δήμου Μυτιλήνης.

Οργανόγραμμα Οριστικού Ο.Ε.Υ. Δήμου Μυτιλήνης

Οργανόγραμμα του Δήμου Μυτιλήνης

Νέα – Ενημερώσεις

,

Αριθμός προσκλήσεως 02/14 (29.01.14)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 29η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη…
,

Αριθμός προσκλήσεως 01/14 (15.01.14)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 15η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη…
,

Αριθμός προσκλήσεως 39/13 (30.12.13)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα…
,

Αριθμός προσκλήσεως 38/13 (24.12.13)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 24η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και…
,

Αριθμός προσκλήσεως 37/13 (16.12.13)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 16η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα…
,

Αριθμός προσκλήσεως 36/13 (16.12.13)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 16η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα…