Ημερήσιες Διατάξεις

Αριθμός προσκλήσεως 10/12 (09.05.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 10/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 09/12 (27.04.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 09/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 08/12 (18.04.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 08/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 07/12 (03.04.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 07/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 06/12 (30.03.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 06/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 05/12 (14.03.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 05/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 04/12 (07.03.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 04/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 03/12 (22.02.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 03/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 02/12 (01.02.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 02/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 01/12 (16.01.12)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 01/12 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 31/11 (23.12.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 31/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 30/11 (23.12.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 30/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 29/11 (15.12.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 29/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 28/11 (30.11.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 28/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 27/11 (30.11.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 27/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 26/11 (21.11.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 26/11 Ενημερώνουμε…