Ημερήσιες Διατάξεις

,

Αρ. πρόσκλησης 3/2021 Δήμου Μυτιλήνης (17.02.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 02/2021 Δήμου Μυτιλήνης (03.02.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αριθμός πρόσκλησης 2η/2021 (3.02.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αριθμός Πρόσκλησης 1η/2021 (27.01.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 01/2021 Δήμου Μυτιλήνης (27.01.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 29/2020 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2020)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 30/2020 Δήμου Μυτιλήνης (23.12.2020)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αριθμός πρόσκλησης 30η/2020 (23.12.2020)

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Aρ. πρόσκλησης 28/2020 Δήμου Μυτιλήνης (16.12.2020)

Προσκαλείσθε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…

Aρ. πρόσκλησης 27/2020 Δήμου Μυτιλήνης (01.12.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς  Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 26/2020 Δήμου Μυτιλήνης (24.11.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 25/2020 Δήμου Μυτιλήνης (24.11.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ειδική δια περιφοράς  Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 24/2020 Δήμου Μυτιλήνης (10.11.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 23/2020 Δήμου Μυτιλήνης (03.11.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 22/2020 Δήμου Μυτιλήνης (19.10.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση…

Aρ. πρόσκλησης 21/2020 Δήμου Μυτιλήνης (12.10.2020)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση…