Αδελφοποιημένες Πόλεις

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την ενημέρωση των νέων. Ο Δήμος Μυτιλήνης είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα της νεολαίας. Εδώ, ο νέος μπορεί να ενημερωθεί για το ΤΟ.ΣΥ.Ν, το καινούργιο, οργανωμένο βήμα εκπροσώπησης της νεολαίας σε κάθε Δήμο και Κοινότητα, το Κέντρο Νεότητας, αλλά και τις δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κέντρο Νεότητας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2007 Α.Δ.Σ. Μυτιλήνης , η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Κ.Ν. για τη διετία 2007 – 2008 , έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ελένη Πετρέλλη

Μέλη:

 1. Βασιλική Χοχλάκα με αναπληρωτή της τον Παντελή Πατερέλλη
 2. Κορνηλία Πρωτοψάλτη με αναπληρωτή της τον Σταύρο Δημηρούδη
 3. Μάκη Βενέτα με αναπληρωτή της τον Μιχάλη Ταμβακέλλη

Μέλη Δημότες:

 1. Ψαρρού Μάγδα με αναπληρωτή της την Λογγίου Νίκη
 2. Παπούκα Χριστίνα με αναπληρωτή της, τον Μεταξά Ορέστη
 3. Κελεπούρη Γιώργο με αναπληρωτή του την Μιχαλάκη Ιωάννα

Συνδέσεις

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την ενημέρωση των νέων. Ο Δήμος Μυτιλήνης είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα της νεολαίας. Εδώ, ο νέος μπορεί να ενημερωθεί για το ΤΟ.ΣΥ.Ν, το καινούργιο, οργανωμένο βήμα εκπροσώπησης της νεολαίας σε κάθε Δήμο και Κοινότητα, το Κέντρο Νεότητας, αλλά και τις δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κέντρο Νεότητας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2007 Α.Δ.Σ. Μυτιλήνης , η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Κ.Ν. για τη διετία 2007 – 2008 , έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ελένη Πετρέλλη

Μέλη:

 1. Βασιλική Χοχλάκα με αναπληρωτή της τον Παντελή Πατερέλλη
 2. Κορνηλία Πρωτοψάλτη με αναπληρωτή της τον Σταύρο Δημηρούδη
 3. Μάκη Βενέτα με αναπληρωτή της τον Μιχάλη Ταμβακέλλη

Μέλη Δημότες:

 1. Ψαρρού Μάγδα με αναπληρωτή της την Λογγίου Νίκη
 2. Παπούκα Χριστίνα με αναπληρωτή της, τον Μεταξά Ορέστη
 3. Κελεπούρη Γιώργο με αναπληρωτή του την Μιχαλάκη Ιωάννα

Συνδέσεις