Αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης