Αρμοδιότητες της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης

Αποτελείται, άτυπα, από δύο γραφεία, καθένα εκ των οποίων έχει διακριτό ρόλο χωρίς να είναι ωστόσο ανεξάρτητα. Το Πρωτόκολλο, που αποτελεί την επαφή της Υπηρεσίας με τον πολίτη αλλά και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες και Φορείς και το Αρχείο, που είναι το φυσικό και ηλεκτρονικό αποθετήριο όλων των διοικητικών πράξεων που τηρεί η Υπηρεσία (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις όρων δόμησης και παρεκκλίσεις, χάρτες, κ.α.).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και την πιο εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν τα μέσα που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ειδικότερα, η υποβολή αιτημάτων στο Πρωτόκολλο μπορεί να γίνει με συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου και την αποστολή του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας: ddomisislesvou@gmail.com

Ο αρμόδιος υπάλληλος θα απαντήσει στο Αίτημα, παραθέτοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου που αυτό έλαβε και πληροφορώντας τον πολίτη σχετικά με την ορθότητά του ή τυχόν ελλείψεις που υπάρχουν. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι περιττές μετακινήσεις για τους πολίτες και οι άσκοπες επισκέψεις, ενώ εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για όλους.

Ακολουθούν υποδείγματα Αιτήσεων κατά περίπτωση, σε επεξεργάσιμη μορφή.

 1. Γενική Αίτηση
 2. Χορήγηση Αντιγράφων από το αρχείο
 3. Παράταση Χρόνου Ισχύος
 4. Παράταση Εργοταξιακής Παροχής
 5. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής (για οικισμούς χωρίς όρια)
 6. Αυτοψία – Καταγγελία

Τέλος, λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού και μέχρι νεωτέρας, η παραλαβή έντυπου υλικού από το Αρχείο για δημιουργία αντιγράφων θα γίνεται μόνο κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, από 08:30 π.μ. έως 13:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. : Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251353720
Πληροφορίες : Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Μυτιλήνη   09-10-2017
Αρ. Πρωτ. : 5507
ΠΡΟΣ:
1). Δ.Τ.Υ.Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
2). Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς, Πολίτες & Δημόσιες Υπηρεσίες

Θέμα: «Οδικό Δίκτυο Δήμου Λέσβου (Αναγνωρισμένοι Οδοί)»

Σχετ.: Οργαν. Εσωτερ. Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου Φ.Ε.Κ. 395/2012 τΒ’

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την διευκόλυνση όλων των Ιδιωτών Μηχανικών, Πολιτών, αλλά και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, δημιούργησε ψηφιακό αρχείο με το Οδικό Δίκτυο του Δήμου Λέσβου.

Τα ψηφιακά αρχεία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε στον ιστοτόπο του Δήμου Λέσβου .

Η μορφή των ψηφιακών αρχείων (dwg, tiff, tfw) είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αναγνωστούν, είτε με autocad, είτε με gis, είτε με οποιοδήποτε εφαρμογή ανοίγματος εικόνας (raster).

Επίσης τα παραπάνω αρχεία όταν διαβαστούν με autocad ή με οποιαδήποτε πρόγραμμα gis, είναι σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α.’87 που είναι η επίσημη χαρτογραφική προβολή του Ελληνικού Κράτους.

Το σύνολο των ψηφιακών αρχείων (χαρτών) υλοποιήθηκε με σκοπό την ακριβή καταγραφή και απεικόνιση των αναγνωρισμένων οδών του Δήμου Λέσβου.

Οι αναγνωρισμένες οδοί ψηφιοποιήθηκαν βάσει των αντίστοιχων ΦΕΚ ή αποφάσεων νομάρχη, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο και βοηθητικά δεδομένα :

 • δορυφορική εικόνα της περιοχής,
 • ορθοφωτοχάρτη κτηματολογίου,
 • online εργαλεία (google maps, bing maps κ.α.)

Οι κατηγορίες αναγνωρισμένων οδών είναι οι εξής:

 1. Αναγνωρισμένες αγροτικές οδοί προϋφιστάμενες του 1923
 2. Αναγνωρισμένες δημοτικές οδοί εκτός σχεδίου πόλεως
 3. Επαρχιακές οδοί
 4. Εθνικές οδοί

Στους τελικούς χάρτες καταγράφονται οι οδοί με βάση την κωδικοποίησης τους (A: αγροτικές Δ: δημοτικές Ε: επαρχιακές Ν: εθνικές) και την αντίστοιχη αρίθμηση και χρωματισμό καθώς και οι σημαντικότεροι οικισμοί πλησίον των οδών.

Κατασκευάστηκε συνολικός χάρτης όλου του νησιού σε κλίμακα 1:150.000, καθώς και μικρότεροι χάρτες οι οποίοι βασίστηκαν σε κατάλληλη ομαδοποίηση της διανομής φύλλων χάρτη ΟΚΧΕ 1:5000.

Σε συνοδευτικό πίνακα καταγράφονται οι οδοί και τα χαρακτηριστικά τους (ΦΕΚ, απόφαση νομάρχη, ημ/νια κλπ), καθώς και ο χάρτης στον οποίο απεικονίζονται. Χρησιμοποιήθηκε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 για τη γεωαναφορά των δεδομένων και την κατασκευή των χαρτών.

Η Δ.Τ.Υ. Της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, παρακαλείται όπως ελέγξει τους συνημμένους χάρτες και μας πληροφορήσει για τυχόν διορθώσεις ή παραλείψεις, ώστε να τους ενημερώσουμε για την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr.

Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π. Msc

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ε.Δ.

 1. Α.Φ. 1.1
 2. Φάκελος Οδικού Δικτύου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. : Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251353720
Πληροφορίες : Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Μυτιλήνη 29-11-2018
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

ΘΕΜΑ: «Ψηφιοποίηση Διατηρητέων κτισμάτων της πόλης της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου »

ΣΧΕΤ: α) Τα Πρ.Διατ. κήρυξης διατηρητέων κτισμάτων στην Μυτιλήνη.

Σας ενημερώνουμε ότι, με τα (α) σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (υπάρχουν όλα στα συνημμένα) έχουν κηρυχθεί διατηρητέα κτίσματα στην Πόλη της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών, προχώρησε στην σύνταξη Ορθοφωτοχαρτών σημειώνοντας σε αυτούς τις θέσεις των διατηρητέων κτιρίων.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ανωτέρω ψηφιακοί χάρτες για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Στα συμπιεσμένα αρχεία υπάρχουν αρχεία σε μορφή raster, που διαβάζονται με autocad ή οποιοδήποτε πρόγραμμα g.i.s. και εικόνας.

Αν διαβαστούν με autocad ή με gis (ανοίγοντας τα αντίστοιχα αρχεία) είναι γεωαναφερμένοι σε Ε.Γ.Σ.Α.΄87 και έτσι είναι πολύ εύκολη η χρήση τους για οποιαδήποτε έγκριση από την Υπηρεσία μας.

Το σύνολο των χαρτών αφορά τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίρια της πόλης της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου. Η καταγραφή βασίστηκε στην ψηφιοποίηση υφιστάμενων τοπογραφικών σε συνδυασμό με το υπάρχον αρχείο της Δ/νσης Δόμησης στο οποίο αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του κάθε κτιρίου (ιδιοκτήτης, δ/νση, χρονολογία κατασκευής, ΦΕΚ χαρακτηρισμού, είδος κτιρίου και χρήση αυτού). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.ypai.gr/site/home/Basic+Menu/Centre+of+Information/Listed+Building.csp

Ως βοηθητικό δεδομένο χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες (Google Earth) καθώς και ορθοφωτοχάρτης (δορυφορική εικόνα) του Εθνικού Κτηματολογίου με σκοπό την επιβεβαίωση της θέσης του κάθε κτιρίου με το τελευταίο να αποτελεί και υπόβαθρο για τους χάρτες που κατασκευάστηκαν.

Το σύνολο της πόλης έχει χωρισθεί σε 16 τομείς/ περιοχές με εμφανή τα όρια των γειτονιών με κοινά αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά καθώς και τα όρια του ιστορικού κέντρου. Η κωδικοποίηση των κτιρίων βασίστηκε στο αρχείο της Δ/νσης Δόμησης και αναφέρει τον τομέα που βρίσκεται το κάθε κτίριο μαζί με τον αριθμό του (π.χ. 1/1 αντιστοιχεί σε τομέα 1 κτίριο 1).

Οι τελικοί χάρτες περιλαμβάνουν ένα συνολικό χάρτη της πόλης καθώς και ξεχωριστούς χάρτες ανά τομέα σε μεγαλύτερη κλίμακα με σκοπό τη λεπτομερέστερη απεικόνιση των κτιρίων. Οι χάρτες συνοδεύονται από έναν πίνακα με το σύνολο των χαρακτηρισμένων διατηρητέων κτιρίων της πόλης και τα χαρακτηριστικά τους καθώς και το σύνολο των χαρτών σε μορφή αρχείου .dwg (Autocad 2000). Για περισσότερες πληροφορίες, ειδικά σχετικά με κτίρια με ελλειπή στοιχεία και δεδομένου του ότι ο εντοπισμός ορισμένων κτιρίων με ακρίβεια δεν κατέστη δυνατός, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι παραπάνω Ορθοφωτοχάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
Στεργιόπουλος Ιωάννης
Αγρ. &Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Δόμησης
Δήμου Λέσβου
Ζαφειρίου Θεοδώρα
Πολ. Μηχανικός

Ε.Δ.

 1. Α.Φ. 1.1
 2. Φάκελος διατηρητέων κτισμάτων στην Πόλη της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. : Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251353720
Πληροφορίες : Ι. Στεργιόπουλος
e-mail:domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Μυτιλήνη 17-10-2017
Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ 5719
ΠΡΟΣ : 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Σαπφούς 22 Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη
2) Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς, Πολίτες & Δημόσιες Υπηρεσίες

Θέμα: «Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι Δήμου Λέσβου»

Σχετ.: Οργαν. Εσωτερ. Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου Φ.Ε.Κ. 395/2012 τΒ’.

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την διευκόλυνση όλων των Ιδιωτών Μηχανικών, Πολιτών αλλά και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών δημιούργησε ψηφιακό αρχείο με τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Λέσβου.

Τα ψηφιακά αρχεία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου .

Η μορφή των ψηφιακών αρχείων (dwg,tiff,tfw) είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αναγνωστούν είτε με autocad είτε με gis είτε με οποιοδήποτε εφαρμογή ανοίγματος εικόνας (raster).

Επίσης τα παραπάνω αρχεία όταν διαβαστούν με autocad ή με οποιαδήποτε πρόγραμμα gis είναι σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α.’87 που είναι η επίσημη χαρτογραφική προβολή του Ελληνικού Κράτους.

Το σύνολο των χαρτών κατασκευάστηκε με σκοπό την ακριβή καταγραφή και απεικόνιση των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων της νήσου Λέσβου.

Ο σχεδιασμός (ψηφιοποίηση) και απεικόνιση των αρχαιολογικών χώρων βασίστηκε στις συντεταγμένες που τους ορίζουν, όπως έχουν δημοσιευθεί στα αντίστοιχα ΦΕΚ, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη / δορυφορική εικόνα του Εθν. Κτηματολογίου καθώς και βοηθητικά δεδομένα (google earth, open street maps κλπ).

Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει έναν συνολικό χάρτη του Δήμου σε κλίμακα 1:100.000 στον οποίο σημειώνονται όλοι οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι καθώς και μία σειρά μικρότερων χαρτών (μεγαλύτερη κλίμακα) που επικεντρώνονται σε επιλεγμένες περιοχές οι οποίες δεν απεικονίζονται ικανοποιητικά σε μικρότερη κλίμακα. Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται πίνακας των αρχαιολογικών χώρων με τους αριθμούς των αντίστοιχων ΦΕΚ και τα γενικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου παρακαλείται όπως ελέγξει τους συνημμένους χάρτες και μας πληροφορήσει για τυχόν διορθώσεις ή παραλείψεις ώστε να τους ενημερώσουμε για την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr .

Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π. Msc

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ε.Δ.

 1. Α.Φ. 1.1
 2. Φάκελος Αρχαιολογικών Χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. : Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251353720
Πληροφορίες : Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Μυτιλήνη 17-10-2017
Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ 5719
ΠΡΟΣ : 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Σαπφούς 22 Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη
2) Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς, Πολίτες & Δημόσιες Υπηρεσίες

Θέμα: «Ψηφιοποίηση Ορίων Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων»

Σχετ.: Οργαν. Εσωτερ. Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου ΦΕΚ 395/2012 τΒ’.

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την διευκόλυνση όλων των Ιδιωτών Μηχανικών, Πολιτών αλλά και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών δημιούργησε ψηφιακό αρχείο, με τα όρια όλων των εγκεκριμένων oρίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων του Δήμου Λέσβου, που έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του Νομάρχη Λέσβου, αλλά και με Προεδρικά Διατάγματα (Σχέδια Πόλης).

Τα ψηφιακά αρχεία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου .

Η μορφή των ψηφιακών αρχείων (.dwg, .tiff, .tfw), είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αναγνωστούν, είτε με Autocad, είτε με GIS, είτε με οποιοδήποτε εφαρμογή ανοίγματος εικόνας (raster).

Tα παραπάνω αρχεία όταν διαβαστούν με Autocad ή με οποιαδήποτε πρόγραμμα GIS, είναι σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α.’87 που είναι η επίσημη χαρτογραφική προβολή του Ελληνικού Κράτους.

Επίσης στα ψηφιακά αρχεία υπάρχουν και όλα τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. με τις αποφάσεις έγκρισης των ορίων Οικισμού για κάθε Οικισμό χωριστά.

Όσον αφορά την έκδοση χρήσης γης εντός ορίων οικισμού εφόσον στην περιοχή δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ ή Γ.Π.Σ., θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία από τους Ιδιώτες Μηχανικούς:

 • Σε μέγεθος χαρτιού Α3 θα τυπώνεται απόσπασμα του Οικισμού σε 2 εκδόσεις, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο αρχείο, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΑΡΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ A3, με σημειωμένο το περίγραμμα του ακινήτου που ζητείται η χρήση γης, χωρίς να αλλοιώνεται με hatch ο ορθοφωτοχάρτης, ώστε να διακρίνεται εσωτερικά του γηπέδου αν υπάρχουν τυχόν κτίσματα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός

Ε.Δ.

Α.Φ. 1.1

 1. Φάκελος Ορίων Οικισμών
 2. ΑΓΙΑ_ΒΑΡΒΑΡΑ
 3. ΑΓΙΑ_ΜΑΡΙΝΑ
 4. ΑΓΙΟΣ_ΙΣΙΔΩΡΟΣ
 5. ΑΓΙΟΣ_ΠΑΥΛΟΣ_ΟΡΙΑ_ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 6. ΑΓΙΟΣ_ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 7. ΑΓΡΑ
 8. ΑΓΡΙΛΙΑ_ΚΡΑΤΗΓΟΥ
 9. ΑΚΡΑΣΙ
 10. ΑΛΥΦΑΝΤΑ
 11. ΑΜΠΕΛΙΚΟ
 12. ΑΝΑΞΟΣ
 13. ΑΝΕΜΩΤΙΑ
 14. ΑΝΤΙΣΣΑ-ΟΡΙΑ
 15. ΑΠΗΔΙΑΣ-ΛΑΚΟΣ-ΟΡΙΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 16. ΑΠΟΘΗΚΕΣ
 17. ΑΡΓΕΝΟΣ
 18. ΑΡΙΣΒΗ
 19. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΟΡΙΑ
 20. ΑΣΩΜΑΤΟΣ
 21. ΑΦΑΛΩΝΑΣ
 22. ΒΑΣΙΛΙΚΑ_ORIO_OIKISMOY
 23. ΒΑΤΕΡΑ_ΟΡΙΑ
 24. ΒΑΤΟΥΣΑ_ORIA_OIKISMOY
 25. ΒΑΦΕΙΟΣ
 26. ΒΡΙΣΑ_ORIA_OIKISMOY
 27. ΓΑΒΑΘΑΣ-ORIO-OIKISMOY
 28. ΔΑΦΙΑ
 29. ΔΡΟΤΑ
 30. ΕΡΕΣΟΣ
 31. ΕΥΡΕΙΑΚΗ
 32. ΙΠΠΕΙΟΣ
 33. ΚΑΛΛΟΝΗ
 34. ΚΑΛΟ_ΛΙΜΑΝΙ
 35. ΚΑΠΗ_ΟΡΙΟ_ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 36. ΚΑΤΩ_ΤΡΙΤΟΣ
 37. ΚΑΤΩ_ΧΩΡΙΟ
 38. ΚΕΔΡΟΝ
 39. ΚΕΡΑΜΕΙΑ
 40. ΚΕΡΑΜΙ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
 41. ΚΛΕΙΩ-ΟΡΙΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 42. ΚΟΥΡΝΕΛΑ
 43. ΚΩΜΗ
 44. ΛΑΜΠΟΥ_ΜΥΛΟΙ
 45. ΛΑΦΙΩΝΑ
 46. ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ
 47. ΛΙΜΑΝΙ_ΚΑΠΗΣ-ORIA
 48. ΛΙΣΒΟΡΙ_ORIA_OIKISMOY
 49. ΛΟΥΤΡΑ
 50. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ_ΘΕΡΜΗΣ
 51. ΛΥΓΕΡΗ
 52. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ-ΟΡΙΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 53. ΜΑΡΜΑΡΟ-ΟΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 54. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
 55. ΜΕΛΙΝΤΑ
 56. ΜΕΣΑΓΡΟΣ-ΟΡΙΟ
 57. ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ
 58. ΜΕΣΟΥΝΑ
 59. ΜΟΡΙΑ
 60. ΜΥΣΤΕΓΝΑ
 61. ΜΥΧΟΣ
 62. ΝΑΠΗ_ORIO
 63. ΝΕΑΠΟΛΗ_ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 64. ΝΕΕΣ_ΚΥΔΩΝΙΕΣ
 65. ΝΕΟΧΩΡΙ
 66. ΝΗΣΕΛΛΙΑ
 67. ΝΥΦΙΔΑ_ORIA_OIKISMOY
 68. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ
 69. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
 70. ΠΑΛΙΟΣ
 71. ΠΑΜΦΙΛΑ
 72. ΠΑΠΑΔΟΣ-ΟΡΙΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 73. ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ
 74. ΠΕΔΗ-ΟΡΙΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 75. ΠΕΛΟΠΗ
 76. ΠΕΡΑΜΑ-ORIO-OIKISMOY
 77. ΠΕΤΡΑ
 78. ΠΕΤΡΙ
 79. ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ
 80. ΠΗΓΗ
 81. ΠΛΑΓΙΑ-ΟΡΙΟ_ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 82. ΠΛΑΚΑΔΟΣ-ΟΡΙΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 83. ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ_ΟΡΙΟ_ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 84. ΠΥΡΓΙ
 85. ΠΥΡΓΟΙ_ΘΕΡΜΗΣ
 86. ΠΥΡΓΟΙ_ΜΕΣΑΓΡΟΥ
 87. ΡΕΥΜΑ_ΒΑΤΟΥΣΑΣ
 88. ΣΙΓΡΙ_ΟΡΙΑ_ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 89. ΣΚΑΛΑ_ΕΡΕΣΟΥ-ΟΡΙΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 90. ΣΚΑΛΑ_ΚΑΛΛΟΝΗΣ
 91. ΣΚΑΛΑ_ΛΟΥΤΡΩΝ
 92. ΣΚΑΛΑ_ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ
 93. ΣΚΑΛΑ_ΝΕΩΝ_ΚΥΔΩΝΙΩΝ
 94. ΣΚΑΛΑ_ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ_ORIA_OIKISMOY
 95. ΣΚΑΛΑ_ΣΚΑΜΝΙΑΣ
 96. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ
 97. ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΟΡΙΟ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ
 98. ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ
 99. ΣΤΑΥΡΟΣ_ΚΑΤΩ_ΚΑΙ_ΑΝΩ_ORIO_OIKISMOY
 100. ΣΤΥΨΗ
 101. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ
 102. ΣΥΚΟΥΝΤΑ
 103. ΤΑΒΑΡΙ-ΟΡΙΑ
 104. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
 105. ΤΑΡΤΙ
 106. ΤΖΙΘΡΑ
 107. ΤΡΙΓΩΝΑΣ
 108. ΤΣΟΝΙΑ
 109. ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ
 110. ΦΙΛΙΑ
 111. ΧΑΛΑΤΣΕΣ
 112. ΧΙΔΗΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. : Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251353720
Πληροφορίες : Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Μυτιλήνη 10-05-2018
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

Θέμα: «Ψηφιοποίηση του Σχεδίου Πόλης της Μυτιλήνης»

Σχετ:
α) Φ.Ε.Κ.869 τ’Δ/5 Δεκεμβρίου 1988
β) Φ.Ε.Κ.25τ’Α/ 29 Φεβρουαρίου 1928
γ) Φ.Ε.Κ.1017τ’Δ/07 Οκτωβρίου 1992
δ) Φ.Ε.Κ.619τ’Δ/08 Νοεμβρίου 1980

Σας ενημερώνουμε ότι, με τα παραπάνω σχετικά Προεδρικά Διατάγματα εγκρίθηκε τμηματικά το Σχέδιο Πόλης της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών, προχώρησε στην σύνταξη χαρτών.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ανωτέρω ψηφιακοί χάρτες για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Το σχέδιο πόλεως Μυτιλήνης που παρέχεται αποτελείται από τους πρωτότυπους χάρτες μετά από τη διαδικασία της γεωαναφοράς ώστε να ορισθεί η ακριβής τους θέση στο χώρο. Στους χάρτες είναι εμφανείς η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή του σχεδίου πόλεως καθώς και τα όρια των τομέων συντελεστών δόμησης και των 2 τμημάτων (Bόρειο Nότιο) της πόλης, έχοντας λάβει υπόψιν τις ανάλογες τροποποιήσεις και διορθώσεις καθώς και μέρος του ορίου του σχεδίου πόλεως καθώς και το όριο Νοτίου Παραδοσιακού.

Οι τροποποιήσεις και διορθώσεις των ορίων των τομέων και του ορίου βορείου και νοτίου παραδοσιακού τμήματος, έχουν ήδη εφαρμοστεί στους χάρτες που παρέχονται χωρίς να σημειώνονται ως τροποποιήσεις, ενώ περιγράφονται στο συνολικό πίνακα τροποποιήσεων.

Το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως απαρτίζεται από 3 βασικά μέρη:

 • Βόρειο Παραδοσιακό (ΦΕΚ Δ 869 – 05-12-1988),
 • Νότιο μη παραδοσιακό (ΦΕΚ A 25 – 29.02.1928),
 • Νότιο Παραδοσιακό (ΦΕΚ Δ 1017 – 07-10-1992).

Το τελικό αποτέλεσμα διατίθεται για λόγους ευκολίας σε 2 τμήματα (Βόρειο και Νότιο τμήμα πόλης) αποτελούμενα από τη συνένωση των μικρότερων τμημάτων από τα οποία απαρτίζονται.

Λόγω της ποιότητας των αρχικών δεδομένων – ηλικία, ποιότητα, παραμορφώσεις και κατάσταση χαρτιού, ασυνέχειες γραμμών, διαφορές μεταξύ των τμημάτων, αλληλεπικάλυψη πολλαπλών διαφορετικών επιπέδων δεδομένων, εμφανίζονται κατά τόπους και ειδικά στις ενώσεις των διαφορετικών τμημάτων ανακρίβειες και αποκλίσεις από την πραγματικότητα.

Οι αποκλίσεις κυμαίνονται από μερικά εκατοστά έως λίγα μέτρα ανάλογα την κατάσταση των αρχικών δεδομένων. Στο Bόρειο τμήμα της πόλης οι μέγιστες αποκλίσεις είναι πολύ μικρότερες (<3μ) ενώ στο νότιο κατά τόπους προσεγγίζουν τα ~5μ. Επιπλέον υπάρχουν ασυνέχειες των δεδομένων (πολλαπλές γραμμές με αλληλοεπικαλύψεις και διασταυρώσεις και συχνά ακαθόριστη αρχή και τέλος) όσον αφορά το όριο του σχεδίου πόλεως. Ως βοηθητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν ορθοφωτοχάρτες του κτηματολογίου, online χάρτες (google maps, open street maps) και διαθέσιμα τοπογραφικά. Στους τελικούς χάρτες που παρέχονται παρουσιάζεται το σχέδιο πόλης ξεχωριστά για κάθε τμήμα της πόλης με εμφανείς τις γραμμές των διαφόρων ορίων:

 1. Xωρίς κάποιο υπόβαθρο και
 2. Xρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο δορυφορική εικόνα (Google Earth) και εφαρμόζοντας μερική διαφάνεια, με στόχο τον ευκολότερο εντοπισμό περιοχών ενδιαφέροντος.

Αναγνωρισμένες οδοί προ του 1923

Η ψηφιοποίηση των αναγνωρισμένων οδών προϋφισταμένων του 1923 της πόλης της Μυτιλήνης βασίστηκε στα αντίστοιχα ΦΕΚ και αποφάσεις Νομάρχη σε συνδυασμό με τα τοπογραφικά που τα συνοδεύουν. Σαν βοηθητικά δεδομένα για τη γεωαναφορά και τον εντοπισμό των οδών χρησιμοποιήθηκαν ορθοφωτοχάρτες (δορυφορικές εικόνες) του κτηματολογίου αλλά και Google Earth, διαθέσιμα τοπογραφικά καθώς και το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως της Μυτιλήνης.

Οι αναγνωρισμένες οδοί παρουσιάζονται σε 2 χάρτες που αφορούν το βόρειο και το νότιο τμήμα της πόλης, ενώ συνοδεύονται από συγκεντρωτικό πίνακα με τις ονομασίες τους και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους.

Τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως

Η ψηφιοποίηση των τροποποιήσεων του σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης βασίστηκε στα υπάρχοντα τοπογραφικά και τα αντίστοιχα ΦΕΚ και αποφάσεις Νομάρχη.

Οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως διακρίνονται ανάλογα τον τύπο τους (πχ κατάργηση οδού, τροποποίηση οικοδομικής / ρυμοτομικής γραμμής, αλλαγή χρήσης, χαρακτηρισμός κοινόχρηστου χώρου κλπ) και καταγράφονται σε συγκεντρωτικό πίνακα με τα χαρακτηριστικά τους. Πολλαπλές καταγραφές με τον ίδιο αριθμό τροποποίησης αφορούν διαφορετικές γραμμές ή τμήματα αυτής, στο ίδιο ή σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα. Το σύνολο των τροποποιήσεων παρουσιάζεται σε 2 χάρτες που αφορούν το βόρειο και το Νότιο τμήμα της πόλης.

Σε επιπλέον χάρτη παρουσιάζονται οι αναγνωρισμένες οδοί σε συνδυασμό με τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου πόλεως ώστε να διαπιστωθούν αλληλεπικαλύψεις.

Συνοικισμοί – Εργατικές κατοικίες

Στο τελικό αποτέλεσμα, για την πληρέστερη απεικόνιση του σχεδίου πόλεως συμπεριλαμβάνονται οι συνοικισμοί και οι εργατικές κατοικίες της πόλης -όπου υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα-. Οι συνοικισμοί ομαδοποιούνται καταλλήλως και παρέχονται σε 8 ξεχωριστούς χάρτες είτε μεμονωμένοι είτε ανά δύο.

Στους χάρτες αυτούς εμφανίζονται οι γραμμές των συνοικισμών μετά τη διαδικασία της γεωαναφοράς με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη Google Earth. Πρέπει να σημειωθεί πως λόγω ποιότητας των αρχικών δεδομένων η διαδικασία της γεωαναφοράς δεν πέτυχε σε όλες τις περιπτώσεις την επιθυμητή ακρίβεια με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατά τόπους μικρές αποκλίσεις.

Σε ξεχωριστό χάρτη παρουσιάζονται συνολικά τα ψηφιοποιημένα όρια όλων των συνοικισμών και εργατικών κατοικιών της Μυτιλήνης με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη Google Earth.

Επιβολή πρασιάς (προκήπιο) 3 μέτρων

Στον χάρτη που παρέχεται σημειώνεται η περιοχή του Νοτίου τμήματος της πόλης στην οποία επιβάλλεται πρασιά 3 μέτρων ες βάρος των οικοδομικών τετραγώνων βάσει του ΦΕΚ Δ 619 – 08.11.1980. Προϋφιστάμενη πρασιά μεγαλύτερη των 3 μέτρων παραμένει ως έχει και εμφανίζεται στο σχέδιο πόλης. Για λόγους ευκολίας σημειώνονται ορισμένα από τα οικοδομικά τετράγωνα στα οποία το πλάτος της πρασιάς είναι γνωστό από το ισχύον σχέδιο πόλεως.

Τελικά δεδομένα – Χάρτες

Το σύνολο των αρχείων που παρέχονται περιλαμβάνει αρχεία εικόνων (.tif) καθώς και αρχεία auto-cad 2000 (.dwg). Σε όλους τους χάρτες που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιείται σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ‘87. Το δορυφορικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε στη δημιουργία των χαρτών προέρχεται από το εθνικό κτηματολόγιο (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) καθώς και δορυφορικές εικόνες Google Earth.

Σημαντική Σημείωση

Όπως προαναφέρθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται μικρές αποκλίσεις από την πραγματικότητα εξαιτίας της ποιότητας των πρωτογενών δεδομένων.

Επιπλέον το όριο του σχεδίου πόλεως, κυρίως στο Νότιο τμήμα της πόλης δεν είναι ξεκάθαρο και παρουσιάζονται ασυνέχειες των γραμμών. Για το λόγο αυτό και για να αποφευχθούν παρερμηνείες και λανθασμένα συμπεράσματα, συνίσταται η χρήση των δεδομένων και χαρτών που δημιουργήθηκαν και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου για συμβουλευτικό ρόλο ως προς τη θέση των γραμμών (οικοδομική, ρυμοτομική) καθώς και τον εντοπισμό τροποποιήσεων και αναγνωρισμένων οδών.

Οι παραπάνω συνημμένοι Ορθοφωτοχάρτες & Χάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Ε.Δ.

1. Α.Φ. 1.1

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός

Συνημμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. : Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251353720
Πληροφορίες : Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Μυτιλήνη 28-09-2017
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς, Πολίτες & Δημόσιες Υπηρεσίες

Θέμα: «Ψηφιοποίηση Σχεδίου Πόλης Καλλονής»

Σχετ.: Οργαν. Εσωτερ. Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου ΦΕΚ 395/2012 τ Β’

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την διευκόλυνση όλων των Ιδιωτών Μηχανικών, Πολιτών αλλά και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών δημιούργησε ψηφιακό αρχείο με το Σχέδιο Πόλης Καλλονής.

Τα ψηφιακά αρχεία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου .

Η μορφή των ψηφιακών αρχείων (.dwg, .tiff, .tfw), είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αναγνωστούν, είτε με Autocad, είτε με GIS, είτε με οποιοδήποτε εφαρμογή ανοίγματος εικόνας (raster).

Tα παραπάνω αρχεία όταν διαβαστούν με Autocad ή με οποιαδήποτε πρόγραμμα GIS, είναι σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α.’87 που είναι η επίσημη χαρτογραφική προβολή του Ελληνικού Κράτους.

Το σχέδιο πόλεως της Τ.Κ. Καλλονής (Δ.Ε. Καλονής, Δήμου Λέσβου) ορίστηκε/εγκρίθηκε για πρώτη φορά με βασιλικό διάταγμα της 16ης Μαΐου 1949 (ΦΕΚ 112Α 16/05/1949).

Σχετικά ΦΕΚ/Διατάγματα:

 • Π.Δ. 24.4 – ΦΕΚ 181Δ 03/05/1985 (Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους.)
 • Π.Δ. 4.11 – ΦΕΚ 289 ΑΑΠ 04/11/2011 (Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους).

Το όριο του οικισμού ορίστηκε με την 431 3/84 (ΦΕΚ 685 Δ 22/07/1987) απόφαση νομάρχη.

Η επικαιροποίηση του σχεδίου πόλεως της Καλλονής βασίστηκε σε προϋπάρχοντα δεδομένα (σχέδιο πόλεως 1949, όριο οικισμού) σε συνδυασμό με τα τοπογραφικά διαγράμματα των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα των τελευταίων 40 ετών, οι οποίες αφορούν τροποποιήσεις της ρυμοτομικής / οικοδομικής γραμμής, αναγνωρίσεις οδών, άρσεις ασυμφωνιών και απαλλοτριώσεων. Πραγματοποιήθηκε γεωαναφορά των διαθέσιμων δεδομένων (αφινικός μετασχηματισμός – προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87) και ψηφιοποίηση της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές του υφιστάμενου σχεδίου πόλεως.

Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει 3 χάρτες σε κλίμακα 1:5.000:

 • το παλαιό σχέδιο πόλεως (1949)
 • τις τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα
 • το επικαιροποιημένο σχέδιο πόλεως μετά την εφαρμογή των αντίστοιχων τροποποιήσεων

Ως υπόβαθρο – βοηθητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν :

 • δορυφορική εικόνα της περιοχής
 • ορθοφωτοχάρτης κτηματολογίου
 • online εργαλεία (google maps, bing maps κα)

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr .

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός

Ε.Δ.

 1. Α.Φ. 1.1
 2. Φάκελος Σχεδίου Πόλης Καλλονής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. : Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251353720
Πληροφορίες : Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Μυτιλήνη 26-11-2018
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

Θέμα: «Ψηφιοποίηση Σχεδίου Πόλης Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου »

Σχετ.:
α)Το Π.Δ. Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης οικισμού Μήθυμνας Φ.Ε.Κ. 387Τδ’/25-7-1990.
β) Εγκύκλιος 2/2012/5-3-2012 Α.Π. ΟΙΚ 8966/1393/Φ2.6 ΑΔΑ: Β441ΟΡ1Ι-0Ο3 της Αποκ.Διοίκησης Αιγαίου.
γ) Οργαν.Εσωτερ.Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου ΦΕΚ 395/2012 τΒ’.

Σας ενημερώνουμε ότι, με το (α) σχετικό έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα η Πολεοδομική Μελέτη του Οικισμού Μήθυμνας Δ.Ε. Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών, προχώρησε στην σύνταξη Ορθοφωτοχαρτών με τους χάρτες του εν λόγω Σχεδίου Πόλης.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ψηφιακοί χάρτες του Σχεδίου Πόλης του Οικισμού Μήθυμνας για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Στα συμπιεσμένα αρχεία υπάρχουν δύο τύποι αρχείων: Αρχεία raster, που διαβάζονται με autocad ή οποιοδήποτε πρόγραμμα g.i.s. Kml & kmz αρχεία, που διαβάζονται από google earth. Αν διαβαστούν με autocad ή με gis (ανοίγοντας τα αντίστοιχα αρχεία) είναι γεωαναφερμένοι σε Ε.Γ.Σ.Α.΄87 και έτσι είναι πολύ εύκολη η χρησιμότητά τους για οποιαδήποτε έγκριση από την Υπηρεσία μας.

Η ψηφιοποίηση του σχεδίου πόλεως του οικισμού Μήθυμνας βασίστηκε στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του 1990. Πραγματοποιήθηκε γεωαναφορά του σαρωμένου σχεδίου πόλεως και ψηφιοποίηση των πολυγώνων σε συνδυασμό με βοηθητική δορυφορική εικόνα. Ως επιπλέον βοηθητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένα τοπογραφικά καθώς και τοπογραφική αποτύπωση του 1983 του οικισμού. Στον τελικό χάρτη παρουσιάζεται τόσο η Oικοδομική όσο και η Rυμοτομική γραμμή με μικρές διορθώσεις στις περιπτώσεις, που υπήρχε μεγάλη απόκλιση από την πραγματικότητα και χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο δορυφορική εικόνα του Eθν. Kτηματολογίου. Επιπλέον έχουν ληφθεί υπόψιν οι κυρωμένες πράξεις εφαρμογής για τα οικοδομικά τετράγωνα 33, 34 και 35.

Κατά τόπους παρουσιάζονται αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν -κυμαίνονται από λίγα εκατοστά έως μερικά μέτρα- λόγω ποιότητας και ηλικίας αυτών (π.χ. διαφορετικά πάχη γραμμών, παραμορφώσεις λόγω χαρτιού κτλ). Στις περιπτώσεις αυτές, έγινε προσπάθεια συμβιβασμού των δεδομένων, διατηρώντας το σχήμα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Το σύνολο των δεδομένων παρουσιάζεται στους τρείς διαφορετικούς χάρτες που διατίθενται.

Σύμφωνα με το (β) σχετικό με την εγκύκλιο 2/2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλοντικής Πολιτικής ορίζονται οι προδιαγραφές για την σύνταξη Τοπογραφικών διαγραμμάτων, είτε για θεώρηση όρων δόμησης, είτε για έκδοση άδειας δόμησης.Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει ο μηχανικός να τοποθετήσει στο τοπογραφικό, που συντάσσει απόσπασμα του Σχεδίου Πόλης Μήθυμνας του (sx_polis_original & sx_polis) σε κλίμακα 1:1.000.

Οι παραπάνω Ορθοφωτοχάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Τέλος επειδή στους ορθοφωτοχάρτες της Υπηρεσίας μας, αλλά και στα εγκεκριμένα σχέδια Πόλης δεν αποτυπώνονται με ακρίβεια τα όρια αυτών, όποιος έχει γηπέδου ή οικοπέδο κοντά στα όρια αυτών θα πρέπει να απευθύνεται στην Υπηρεσία μας για περισσότερες επεξηγήσεις.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
Στεργιόπουλος Ιωάννης
Αγρ. &Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Δόμησης
Δήμου Λέσβου
Ζαφειρίου Θεοδώρα
Πολ. Μηχανικός

Ε.Δ.

 1. Α.Φ. 1.1
 2. Φάκελος Σχεδίου Πόλης Μήθυμνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. : Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251353720
Πληροφορίες : Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr

Μυτιλήνη, 09-05-2019
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ
ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς & Πολίτες

ΘΕΜΑ: «Ψηφιοποίηση των υφιστάμενων χρήσεων γης της πόλης της Μυτιλήνης»

ΣΧΕΤ: Φ.Ε.Κ. 569 τ’Δ 5 Δεκεμβρίου 1988 άρθρο 2

Σας ενημερώνουμε ότι, με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα καθορίστηκαν οι χρήσεις γης στην Πόλη της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των Ιδιωτών Μηχανικών αλλά και των πολιτών, προχώρησε στην σύνταξη χαρτών σημειώνοντας σε αυτούς τις ισχύουσες χρήσεις γης.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr διατίθενται όλοι οι ανωτέρω ψηφιακοί χάρτες για την εξυπηρέτηση τόσο των Ιδιωτών Μηχανικών όσο και των πολιτών.

Η ψηφιοποίηση των υφιστάμενων χρήσεων γης της πόλης της Μυτιλήνης βασίστηκε σε υπάρχοντες χάρτες στους οποίους εμφανίζονται οι χρήσεις γης εντός του σχεδίου πόλεως όπως αυτές προκύπτουν από το το ΦΕΚ Δ 869 – 05.12.1988 έχοντας λάβει υπόψιν μετέπειτα αλλαγές στη χρήση ορισμένων οικοδομικών τετραγώνων.

Ως βοηθητικά δεδομένα (υπόβαθρο) χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες του εθν. Κτηματολογίου και Google Earth. Οι χρήσεις ομαδοποιούνται σε κατηγορίες και παρουσιάζονται με κατάλληλο χρωματισμό.

Επιπλέον στους χάρτες αναγράφονται οι αριθμοί των οικοδομικών τετραγώνων ενώ παρουσιάζονται και οι τομείς στους οποίους χωρίζεται το σχέδιο πόλεως. Στο σύνολο των αρχείων παρέχεται και ο αρχικός χάρτης που χρησιμοποιήθηκε στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι όποιες μετέπειτα αλλαγές εφαρμόστηκαν.

Για να αποφευχθούν παρερμηνείες και λανθασμένα συμπεράσματα, συνίσταται οι χάρτες που προέκυψαν και δημοσιεύτηκαν να χρησιμοποιηθούν για συμβουλευτικό ρόλο ως προς τη χρήση που αντιστοιχεί σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις ή οποιουσδήποτε υπολογισμούς. Πρέπει να σημειωθεί πως δύναται να έχουν εφαρμοσθεί επιπλέον τροποποιήσεις στις χρήσεις οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί.

Οι παραπάνω συνημμένοι Ορθοφωτοχάρτες & Χάρτες είναι ιδιοκτησία του Δήμου Λέσβου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των προαναφερομένων και μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ.&Τοπογράφος Μηχ.Ε.Μ.Π.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Δόμησης
Δήμου Λέσβου
Ζαφειρίου Θεοδώρα
Πολ. Μηχανικός

Ε.Δ.

 1. Α.Φ. 1.1