Κανονισμοί

Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», του Δήμου Μυτιλήνης
Καθορισμός αποστάσεων θέσεων & διάρκειας παραμονής στάσιμου εμπορίου
Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης
Έγκριση Τροποποιημένου Σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης - Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων - Αποκριών - Πάσχα στη Δ. Κ. Μυτιλήνης
Καθορισμός Ετήσιου Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για την Λειτουργία Περιπτέρων ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης
Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τις εκδηλώσεις-δράσεις Χριστουγέννων/Αποκριών/Πάσχα στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης
Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Μυτιλήνης
Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης σε σημεία της πόλης, οχημάτων Α.Μ.Ε.Α.
Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Πρασίνου Δήμου Λέσβου
1η Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου
Αρχικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου

Κανονισμοί

Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», του Δήμου Μυτιλήνης
Καθορισμός αποστάσεων θέσεων & διάρκειας παραμονής στάσιμου εμπορίου
Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης
Έγκριση Τροποποιημένου Σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης - Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων - Αποκριών - Πάσχα στη Δ. Κ. Μυτιλήνης
Καθορισμός Ετήσιου Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για την Λειτουργία Περιπτέρων ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης
Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τις εκδηλώσεις-δράσεις Χριστουγέννων/Αποκριών/Πάσχα στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης
Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Μυτιλήνης
Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης σε σημεία της πόλης, οχημάτων Α.Μ.Ε.Α.
Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Πρασίνου Δήμου Λέσβου
1η Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου
Αρχικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου