Κανονισμοί

Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης
Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τις εκδηλώσεις-δράσεις Χριστουγέννων/Αποκριών/Πάσχα στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης
Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Μυτιλήνης
Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης σε σημεία της πόλης, οχημάτων Α.Μ.Ε.Α.
Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Πρασίνου Δήμου Λέσβου
1η Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου
Αρχικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου

Κανονισμοί

Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης
Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τις εκδηλώσεις-δράσεις Χριστουγέννων/Αποκριών/Πάσχα στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης
Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Μυτιλήνης
Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης σε σημεία της πόλης, οχημάτων Α.Μ.Ε.Α.
Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Πρασίνου Δήμου Λέσβου
1η Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου
Αρχικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών Δήμου Λέσβου
Κανονισμός Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου