Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 10/2024 Δήμου Μυτιλήνης (20.05.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 09/2024 Δήμου Μυτιλήνης (29.04.2024)

Προσκαλείσθε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής,…
,

Αρ. πρόσκλησης 08/2024 Δήμου Μυτιλήνης (22.04.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 07/2024 Δήμου Μυτιλήνης (01.04.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 06/2024 Δήμου Μυτιλήνης (11.03.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 04/2024 Δήμου Μυτιλήνης (19.02.2024)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 03/2024 Δήμου Μυτιλήνης (29.01.2024)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…