1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Κομποστοποίηση είναι η διαδικασία της φύσης που μετατρέπει τα οργανικά υπολείμματα σε ένα πλούσιο χώμα, γνωστό και ως compost.

Οι θρεπτικές ουσίες που περιέχουν τα οργανικά απόβλητα, οι οποίες «αφαιρέθηκαν» από τη Γη, επιστρέφουν στη Γη για να παράξουν νέα προϊόντα, λειτουργώντας έτσι έναν νέο κύκλο παραγωγής – κατανάλωσης.

Η Οικιακή Κομποστοποίηση αποτελεί μια δράση κατά την οποία τα νοικοκυριά ‘μαθαίνουν’ τις παραπάνω διεργασίες, συμμετέχοντας και συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.

Ο Δήμος Μυτιλήνης συνεχίζει να υλοποιεί τη δράση της οικιακής κομποστοποίησης, που ξεκίνησε από τον τέως Δήμο Λέσβου, ως διάδοχος της πράξης με τίτλο «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου», εξυπηρετώντας και τους δύο νεοσύστατους δήμους, το Δήμο Μυτιλήνης και το Δήμο Δυτικής Λέσβου, μέχρι την εξάντληση όλων των κομποστοποιητών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. ‘Βόρειο Αιγαίο’, ανέρχεται στις 488.029,46 €.

Το πρόγραμμα αφορά την εντελώς δωρεάν διάθεση συνολικά 2.550 οικιακών κομποστοποιητών κήπου σε νοικοκυριά και σχολεία, ενώ τηρείτε σειρά προτεραιότητας.

 

Αναλυτικά :