Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β.Δ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 130.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 111.111,11€. …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας Αλατιού σύμφωνα με την αριθμ.734/09-10-2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λέσβου.. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 15:00΄ της Παρασκευής 20/10/2017. Αναλυτικά : Η …

Ο Δήμαρχος Λέσβου, προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον . Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30.10.2017, από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου …

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για την Σύνταξη του «Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά …

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 175/2017 & 176/2017 μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου: 1. Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και …

Σας ανακοινώνουμε πως ο Δήμος Λέσβου προτίθεται να προχωρήσει, εντός του μηνός Οκτωβρίου 2017, στην δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του, καθώς και για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. Τα αναλυτικά στοιχεία και το …

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της παρακάτω υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 177/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου : Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου δικύκλων κλπ οχημάτων, συνολικού ενδεικτικού ποσού …

   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της παρακάτω υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 177/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου: Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου δικύκλων κλπ οχημάτων, συνολικού ενδεικτικού ποσού 2.100,00 …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου. Αναλυτικά Η Περίλιψη …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αντλιών για άρδευση (Αντλιοστάσιο Τοπικής Κοινότητας Σιγρίου) για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 772,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 184/2017 Μελέτης …