Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Διακριτικός τίτλος                            : ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ/ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΣΑΜΑΚΙΑ ΚΛΕΙΟΥΣ Θέση ακινήτου                                 : Τοπική Κοινότητα Κλειούς Λέσβου – …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 18.750,00 € χωρίς ΦΠΑ (17%) . Οι προσφορές(οικονομική-τεχνική) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους …

  Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία «Συλλογή στοιχείων του φαινομένου διάβρωσης της ακτής  Σκάλας Ερεσού  και σύνταξη έκθεσης σκοπιμότητας υλοποίησης έργων και εργασιών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου» ενδεικτικού προϋπολογισμού     24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 10.050,00 € χωρίς ΦΠΑ (17%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο …

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κ.λπ.«,   προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 17.094,00 € χωρίς ΦΠΑ (17%)  . Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του …

Ο Δήμαρχος Λέσβου  Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Π. 1.3.3), ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Π. 2.3.2), ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ (Π. 2.3.3), ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ (Π. 2.3.4), WORKSHOP “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ, ΠΩΣ …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τίτλο «Δαπάνη της επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κου Προκόπιου Παυλόπουλου στη Λέσβο στο πλαίσιο εορτασμού της Επετείου Απελευθέρωσης της νήσου Λέσβου στις 8 Νοεμβρίου». Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής εξόδων α). φιλοξενίας και β). μετακίνησης  στο πλαίσιο της συμμετοχής του  Δήμου Λέσβου  στην 34η  Διεθνή Έκθεση τουρισμού Philoxenia που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο της “Δ.Ε.Θ. – HELEXPO”. …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής εξόδων α) φιλοξενίας και β) μετακίνησης  στο πλαίσιο της συμμετοχής του  Δήμου Λέσβου  στην 34η  Διεθνή Έκθεση τουρισμού Philoxenia που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο της “Δ.Ε.Θ. – HELEXPO”. …

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link: …