Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Εργασίας συντήρησης – αναβάθμισης –  τεχνικής υποστήριξης & εγκατάστασης νέων εκδόσεων …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου για το έτος 2017 προϋπολογισμού: 99.999,72 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) Ο διαγωνισμός θα …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Αυτόνομων Φωτιστικών Ηλιακών σωμάτων σε ιστούς παραδοσιακού τύπου 25.000,00 ευρώ …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Εργασίες Καθαρισμού Παραλιών ΔΕ Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 69.844,32 ευρώ με το Φ.Π.Α. …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με Συνοπτικό Διαγωνισμό την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας  47.132,24 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.). Με την παρούσα Μελέτη προβλέπονται να γίνουν εργασίες ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος σε συμμετέχοντα κορυφαία στελέχη είκοσι πέντε (25) χωρών στο πλαίσιο του διεθνές θερινού σχολείου Γεωπάρκων 2017-διεθνές έτος αειφόρου τουρισμού με θέμα «UNESCO GLOBAL GEOPARKS AND GEOTOURISM DEVELOPMENT» …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δυτικής Λέσβου (Δ.Ε. Καλλονής, Ερεσού Αντίσσης, Πέτρας, Μήθυμνας)», εκτιμώμενης αξίας  490.000 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.)   Αναλυτικά η μελέτη εδώ

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλικού για ανάγκες των: α). Δήμο Λέσβου, β). ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου», γ). Του Ιδρύματος Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα …

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Θέση ακινήτου                 : Δημοτική Κοινότητα Άντισσας – ενορία Αγ. Ιωάννη – εντός οικισμού  (πρώην ιδιοκτησία …

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 449/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει: να βρίσκεται …