Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 8:00 μ.μ. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 & ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσια διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 & ώρα 7:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης .

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 & ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                      Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                       Αριθμός προσκλήσεως: 15η/2020 Μυτιλήνη, 3-7-2020         Αριθ. πρωτ: -20116- ΠΡΟΣ: α)  Δήμαρχο β)  Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημ. Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 & ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ           Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                       Αριθμός προσκλήσεως: 13η/2020   Μυτιλήνη, 15-6-2020 Αριθ. πρωτ: -16991- ΠΡΟΣ: α)  Δήμαρχο β) Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημ. Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου δ)  Δ/ντρια …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και …