Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 & ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                      Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                       Αριθμός προσκλήσεως: 15η/2020 Μυτιλήνη, 3-7-2020         Αριθ. πρωτ: -20116- ΠΡΟΣ: α)  Δήμαρχο β)  Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημ. Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 & ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ           Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                       Αριθμός προσκλήσεως: 13η/2020   Μυτιλήνη, 15-6-2020 Αριθ. πρωτ: -16991- ΠΡΟΣ: α)  Δήμαρχο β) Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημ. Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου δ)  Δ/ντρια …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ      Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                       Αριθμός προσκλήσεως: 8η/2020 Μυτιλήνη, 30/3/2020 Αριθ. Πρωτ: – 9698 – ΠΡΟΣ: α)  Δήμαρχο Μυτιλήνης β)  Μέλη  Δημοτικού Συμβουλίου γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων  Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης,  Πλωμαρίου ΚΟΙΝ: …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω …