Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 6:00 μ.μ. και λήξη 10:00 μ.μ., προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 7:00 μ.μ. και λήξη 11:00 μ.μ., προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ειδική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 5:00 μ.μ. και λήξη 7:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης .

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 1:00 μ.μ. και λήξη 11:00 μ.μ. . Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 1:00 μ.μ. και λήξη 11:00 μ.μ. . Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 19 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 5:00 μ.μ. και λήξη 11:00 μ.μ.. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 9:00 μ.μ.. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 9:00 μ.μ. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας …

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 8:00 μ.μ. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 & ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσια διάταξης