Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, το οποίο είχε προαναγγελθεί από τον Επίτροπο Miguel Arias Cañete ως «η μεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για το κλίμα και την ενέργεια παγκοσμίως», ενώνει χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται οικιοθελώς να …

Η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κα Αναστασία Αντωνέλη, κάνει γνωστά τα εξής: Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι από αύριο Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου  2017, ξεκινά η υποβολή  των αιτήσεων για το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», του Υπουργείου …

Μετά από πρόταση του Δήμου Λέσβου (σχετικό το με αριθμό  8183/24.11.2015 έγγραφο της Γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξουσιοδότησε την Περιφέρεια Β. Αιγαίου να κηρύξει το νησί της Λέσβου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω των έκτακτων …

Δίνουμε σήμερα για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. Η προστασία του αστικού πρασίνου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του ∆ήµου Λέσβου. Ο Κανονισµός Πρασίνου επιδιώκει να προστατεύσει το πράσινο που αναπτύσσεται αυτοφυώς ή µε κηποτεχνικές μεθόδους σε δηµόσιους χώρους (άλση, …

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,  προβλέπεται η θεσμοθέτηση στο Δήμο Λέσβου  του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» . Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα,  καθώς και τα κωλύματα ή …

Ο Δήμος Λέσβου θέτει από σήμερα 21.09.2016, σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2017 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2015 – 2019 του Δήμου Λέσβου, όπως αυτό καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα …

Δίνουμε σήμερα για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού άρδευσης του Δήμου Λέσβου. Σκοπός του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Λέσβου είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων και του συστήματος διάθεσής τους στους αγρότες, που  με τη σειρά τους …

Ο Δήμος Λέσβου  ξεκίνησε  μια διαδικασία ενημέρωσης – διαβούλευσης  στο πλαίσιο προετοιμασίας του για την υποβολή του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) που αφορά στην πόλη μας . Ο διάλογος άνοιξε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016, με μια διευρυμένη …

Πληροφορούμε τους πολίτες, ότι από 1/9/2016 έως 31/12/2016 ισχύει η κατάθεση των αιτήσεων για τις οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε, σχετικά με την Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015. Στους δικαιούχους, συμπεριλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές …

Ο Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου μας για την επόμενη τετραετία έχει στόχο την ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του νησιού, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο Δήμος Λέσβου επιθυμεί και επιδιώκει τη συμβολή σας στην …