Ο Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Τσουπής, παρέστη σήμερα το πρωί εκ μέρους του Δήμου Λέσβου και του Δημάρχου Σπύρου Γαληνού, στην Τελετή Ορκωμοσίας των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών της 2019 Β’ ΕΣΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Υπλγου (ΠΖ) Μιχαήλ Μακρή». Ο κ. Τσουπής, επεσήμανε ότι πρόκειται …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας Ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κ.λ.π.» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 17.080,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  . Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) Την με …

 Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικού υλικού κ.λ.π.) για τις ανάγκες δημοτικών πλαζ προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.820,51  €  χωρίς ΦΠΑ (17%)   Δύναται να υποβάλουν προσφορά στο σύνολο των ειδών …

Η Δημαρχούσα Αντιδήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: …

Η Δημαρχούσα Αντιδήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εφτά (07) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των παραλιών Αγίου Ισιδώρου, Βατερών, πλαζ «Τσαμάκια», «Κανόνι» και άλλων άλλων παραλιών με …

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού:  εβδομήντα χιλιάδων, εκατόν ενενήντα εννέα, και τριάντα λεπτών (70.199,30)  ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%. Αναθέτουσα …

Ο Οργανισμός  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ανακοινώνει τα εξής: Ως γνωστόν είμαστε δικαιούχοι του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ, για την ίδρυση του Νέου Παιδικού Σταθμού στην Δ.Ε Μανταμάδου- ΚΑΠΠΗ και του Βρεφικού Τμήματος στον Παιδικό της Αγίας Παρασκευής . Ο συνολικός …

Ο νευραλγικός τομέας της καθαριότητας αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για τον Δήμο Λέσβου. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την καθαριότητα στο νησί μας, όμως και η συμβολή των δημοτών είναι απαραίτητη. Παρακαλούνται, λοιπόν οι δημότες, πριν βγάλουν ογκώδη …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Αδρανών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Ταχ. Κωδ: 811 32 Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Τηλ: 2251350565 Fax: 2251350510 e-mail: promithies@mytilene.gr Μυτιλήνη          21/05/2019 Αριθ. Πρωτ.:      22814 ΠΡΟΣ: …