Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα …

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Τοπικών Συμβουλίων, των φορέων και δημοτών οι συναντήσεις εργασίας από τον Δήμαρχο Λέσβου, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, της ΔΕΥΑΛ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, συνεχίστηκαν το προηγούμενο διάστημα στις Δημοτικές Ενότητες Καλλονής και Πλωμαρίου. Η ενημέρωση …

Υπενθυμίζουμε ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4497/17. …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (Ε.Ε.Τ.Υ.) υποδομών πληροφορικής. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον …

Γίνεται γνωστό στους καταστηματάρχες της οδού Ερμού ότι, λόγω εργασιών αποκατάστασης του πλακόστρωτου της Ερμού, δεν θα είναι δυνατή η διέλευση απορριμματοφόρων. Συνεπώς, παρακαλούμε τους παραπάνω καταστηματάρχες όπως: Κατά προτεραιότητα φυλάσσουν τα απορρίμματα (ανακυκλώσιμα και σύμμικτα) της επιχείρησής τους σε δικό τους …

Γίνεται γνωστό ότι, λόγω βλάβης στα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6750 και ΚΗΙ 6786, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στη Ν.Α. Λέσβο σήμερα 12-03-2018 και για όσο χρειαστεί μέχρι την επιδιόρθωσή τους θα γίνεται με συμβατικό απορριμματοφόρο με …

Συνεχίζοντας τις συστηματικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της βατότητας δρόμων και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ο Δήμος Λέσβου και η Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, προχώρησε στην τσιμεντόστρωση τμημάτων δημοτικών δρόμων …

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον πρώην Υπουργό, κ.  Γιωργο Πεταλωτη. Κατά τη διάρκεια της  συνάντησης, ο Δήμαρχος συζήτησε με τον κ. Πεταλωτή διάφορα θέματα που αφορούν τον Δήμο Λέσβου. Ο κ. Γαληνός παρουσίασε …

Στην περιοχή της Προκυμαίας συνεχίζεται από τον Δήμο Λέσβου, το έργο της αποκατάστασης φθορών λόγω παλαιότητας και πολυετούς χρήσης σε πεζοδρόμια στην πόλη της Μυτιλήνης, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο ύψους 43.461,71 Ευρώ, εκτελείται από την …

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων Δήμου Λέσβου» για το 2018. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 291/27-02-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης …