ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3 Ταχ. Κωδ: 811 31 Πληροφορίες: Μαυραντώνης Βλ. Τηλ: 2251037394 Fax: 2251037393 e-mail: theatro@mytilene.gr                               Μυτιλήνη, 18-07-2018                             Αριθ. Πρωτ.:   32310     Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο …

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τον Δήμο Λέσβου και την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, οι επισκευαστικές εργασίες, σε πεζοδρόμια στις οδούς Κυπαρισσίων (κοντά στο πρώην Παρθεναγωγείο) και Δαμοφίλης (στην περιοχή «Πυργέλια»), στη Μυτιλήνη, που …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» Μυτιλήνη 17/7/2018 Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, έγινε ομόφωνα δεκτή  η εισήγηση της Δημοτικής μας αρχής την οποία λόγω αρμοδιότητας εισήγαγα προς ψήφιση από το Σώμα …

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και τις ανάγκες: α) του δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου, β) φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και γ) …

Σας ενημερώνουμε ότι η παιδική θεατρική παράσταση ¨Σαν παιδιού φαντασία», που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 στο Κάστρο Μυτιλήνης.

Σχετικά με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Αλεξίου περί σαμποτάζ από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής στη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω: Ο κ. Αλεξίου συνεχίζει να παριστάνει  τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ..Δ χρησιμοποιώντας την απόφαση …

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω …

Ο Δήμος Λέσβου θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HYDROUSA» που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουλίου 2018, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.  Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα HYDROUSA εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 το οποίο αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό …

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με Συνοπτικό Διαγωνισμό την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Έργα διαμόρφωσης νεκροταφείου Πλωμαρίου Αγ. Αναργύρων (συνεχιζόμενο)», εκτιμώμενης αξίας 54.970,32 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή …