Υπηρεσίες Δήμου

 • Δήμαρχος: 22523-50505 22523-50506 

 • Αντιδήμαρχος: 22520-22206

 • Πρωτόκολλο, Δημοτολόγιο: 22523-50500, 50502

 • Έσοδα: 22523-50503

 • Ληξιαρχείο, Ανταποκριτής ΟΓΑ-ΕΛΓΑ, Λογιστήριο: 22523-50509

 • Δημοτικό Συμβούλιο, Δημαρχιακή Επιτροπή: 22523-50509

 • Μητρώα, ΤΑΠ: 22523-50508

 • Ταμείο: 22523-50501

 • Ηλεκτρολόγος: 22523-50507

 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): 22520-23200,
  fax: 22520-23200, E-mail: d.agiasou@kep.gov.gr

 • Βρεφονηπιακός Σταθμός: 22520-22752, fax: 22520-22752

 • Δημοτικό Κέντρο Νεότητας: 22520-29032

 • Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγιάσου: 22520-23325

 • FAX ΔΗΜΟΥ: 22523-50511

 • E-MAIL ΔΗΜΟΥ: info@agiasos.gr

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

organogramma