Αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτου σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf

Απευθείας Παραχώρηση Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Αιγιαλού – Παραλίας