Αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Απευθείας Παραχώρηση Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Αιγιαλού – Παραλίας