Αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

  1. Αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτου σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf