Γενικό Νοσοκομείο Λέσβου

Το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετική καλή φήμη στην τοπική κοινωνία. Αυτό οφείλεται στην βελτίωση των εγκαταστάσεων (νέα πτέρυγα) και του εξοπλισμού αλλά (και  κυρίως) στην υψηλή εξειδίκευση ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Έτσι όλο και περισσότεροι Λέσβιοι το εμπιστεύονται για την νοσηλεία τους. Η φήμη και η αξιοπιστία του Νοσοκομείου έχει και αλλά παράπλευρα οφέλη για μια απομονωμένη γεωγραφικά Λέσβο όπως για παράδειγμα τη διαμονή εδώ ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με προβλήματα υγείας, την εγκατάσταση νέων οικογενειών που δε θα αισθάνονται την ανασφάλεια της έλλειψης υποδομών περίθαλψης, την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και την δημιουργία επενδύσεων.

Πληροφορίες

Ευστρατίου Βοστάνη 48
811 32 Μυτιλήνη

Τηλ: 22510 57700