ΣΥΝ – εξέλιξη

Η ονομασία ΣΥΝ-εξέλιξη δηλώνει ότι τα παιδιά, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, με την κατάλληλη υποστήριξη, συνεχώς εξελίσσονται και μαζί τους εξελίσσονται και οι γονείς , ιεραρχώντας τις αξίες της ζωής τους.

Σκοπός του συλλόγου είναι η στήριξη παιδιού-εφήβου-ενήλικα με αυτισμό και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας. Είναι ο αγώνας και η συνεχόμενη προσπάθεια για να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης τους, για να υπάρξουν εξωσχολικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες/ανάγκες τους με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση!

Πίσω από κάθε συμπεριφορά ενός παιδιού-εφήβου-ενήλικα με αυτισμό, υπάρχει η ανάγκη της κατανόησης, της υποστήριξης και της αποδοχής. Όραμα του συλλόγου είναι η δημιουργία μιας κοινότητας για ανθρώπους με αυτισμό, όπου θα διαμένουν και παράλληλα θα εκπαιδεύονται και θα δημιουργούν, αξιοποιώντας ο καθένας το δυναμικό του, παράγοντας έργο, ανάλογα με τις δυνατότητες που διαθέτει. Κι αυτή η κοινότητα να είναι ανοιχτή στην τοπική κοινωνία.

Κάθε άνθρωπος είναι ικανός να δημιουργήσει, όταν του δοθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο.

Ο σύλλογός μας έχει πάντοτε ανοιχτή την πόρτα του σε οποιονδήποτε συμπολίτη μας θελήσει να προσφέρει την βοήθειά του.

Η «ΣΥΝ-εξέλιξη», εκτός από τις δράσεις για τα παιδιά και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, αγωνίζεται για μια αξιοπρεπή ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται η δημιουργία δομών, όπως Κέντρο Ημέρας και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τον ΑΥΤΙΣΜΟ.