Κ.Α.Π.Η. Μυτιλήνης και Πλωμαρίου

Τα δύο στελεχωμένα Κ.Α.Π.Η. της Μυτιλήνης και του Πλωμαρίου δίνουν την δυνατότητα στους εξυπηρετούμενους ηλικιωμένους με μερική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, να παραμένουν στο δικό του κοινωνικό – οικογενειακό περιβάλλον με αυτονομία ως ενεργά μέλη της κοινότητας. Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό των κέντρων παρέχει την αναγκαία ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως και την απαραίτητη υποστηρικτική καθοδήγηση ενθαρρύνοντας δράσεις και ενέργειες ψυχικής ευεξίας και ανάτασης των ηλικιωμένων. Μέσα από ειδικά ψυχαγωγικά προγράμματα αλληλεπίδρασης και με την κοινωνία, αναπτύσσεται η κοινωνική αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός εξυπηρετώντας τους ίδιους αλλά και άλλες ευάλωτες ομάδες της κοινότητας.

Εγγεγραμμένα μέλη και στα δύο Κ.Α.Π.Η. περίπου 3.850 μέλη.

Γενικές Πληροφορίες

Διεύθυνση: Αλκαίου 18
Τηλ: 22510 40640

Πλωμάρι Λέσβου
Τηλ: 22520 32320

Τι σημαίνει Κ.Α.Π.Η: Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Το πρωτίστης σημασίας σημείο στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην Κοινότητα και σε ό,τι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτήν: στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόμενα όπως η “ασυλοποιήση” και ο “ιδρυματισμός” και πολλές φορές η “κατάθλιψη”, έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραμονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο μακριά από τον απρόσωπο χαραχτήρα των Ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων.
Στα πλαίσια αυτά, σκοπός των ΚΑΠΗ είναι:

 1. H πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 2. H διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 3. Η έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους. Πολύ σημαντική τομή σε αυτό το τρίτο σημείο είναι η πρόληψη όπου αυτή διακρίνεται σε:
  • πρωτογενή (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων).
  • δευτερογενή (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αποφευχθεί η μακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία).

Η πρόληψη είναι μια αξιόλογη προσέγγιση της τρίτης ηλικίας όπου οι ηλικιωμένοι δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει τον ανθρώπινο κύκλο της ζωής τους αλλά ως πρόσωπα με ιδιαίτερες ανάγκες περίθαλψης και προστασίας στην δεδομένη αυτή φάση της ζωής τους.

Οι υπηρεσίες που τα ΚΑΠΗ προσφέρουν είναι:

 1. Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον.
 2. Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Nοσοκομειακή περίθαλψη.
 3. Φυσικοθεραπεία.
 4. Εργοθεραπεία.
 5. Λειτουργία ομάδων αυτενέργειας των μελών των ΚΑΠΗ που βοηθούν τα μέλη σε δραστηριοποίηση.
 6. Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
 7. Συμμετοχή σε θερινές κατασκηνώσεις.
 8. Οργανωμένη ψυχαγωγία με πούλμαν.
 9. Βοήθεια στο σπίτι για άτομα που έχουν ανάγκη εξυπηρέτησης.
 10. Εντευκτήριο όπου προσφέρονται ροφήματα / αναψυκτικά σε τιμές κόστους όπου η συντροφιά και η συνεύρεση με άλλα μέλη έχουν τον πρώτο ρόλο.