Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης (Δ.Ο.Κ.Π.)