Λέσβος

Μία εξαιρετική δουλειά της Α΄ Τάξης Τεχνιτών Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ. – Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Μυτιλήνης.