Ημερήσιες Διατάξεις

Αριθμός Προσκλήσεως 17/11 (27.07.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 17/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 16/11 (20.07.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 16/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 15/11 (06.07.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 15/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 14/11 (24.06.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 14/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 13/11 (15.06.11)

Αριθμός προσκλήσεως 13/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 12/11 (01.06.11)

Αριθμός Προσκλήσεως 12/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 11/11 (31.05.11)

Αριθμός προσκλήσεως 11/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 10/11 (27.04.11)

Αριθμός προσκλήσεως 10/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 09/11 (27.04.11)

Αριθμός προσκλήσεως 09/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 08/11 (13.04.11)

Αριθμός προσκλήσεως 08/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 07/11 (30.03.11)

Αριθμός προσκλήσεως 07/11 Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της…

Αριθμός Προσκλήσεως 06/11 (23.03.11)

Αριθμός προσκλήσεως 06/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 05/11 (09.03.11)

Αριθμός προσκλήσεως 05/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 04/11 (25.02.11)

Αριθμός προσκλήσεως 04/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 03/11 (08.02.11)

Αριθμός προσκλήσεως 03/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 02/11 (21.01.11)

Αριθμός προσκλήσεως 02/10 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…