Ημερήσιες Διατάξεις

Αριθμός προσκλήσεως 25/11 (07.11.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 25/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 24/11 (27.10.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 24/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός προσκλήσεως 22/11 (28.09.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 22/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 21/11 (15.09.11)

Αριθμός Προσκλήσεως 21/11 Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της…

Αριθμός Προσκλήσεως 20/11 (01.09.11)

Αριθμός προσκλήσεως 20/11 Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της…

Αριθμός Προσκλήσεως 19/11 (29.08.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 19 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 18/11 (18.08.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 18/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 17/11 (27.07.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 17/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 16/11 (20.07.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 16/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 15/11 (06.07.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 15/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 14/11 (24.06.11)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός προσκλήσεως 14/11 Ενημερώνουμε…

Αριθμός Προσκλήσεως 13/11 (15.06.11)

Αριθμός προσκλήσεως 13/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 12/11 (01.06.11)

Αριθμός Προσκλήσεως 12/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 11/11 (31.05.11)

Αριθμός προσκλήσεως 11/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 10/11 (27.04.11)

Αριθμός προσκλήσεως 10/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…

Αριθμός Προσκλήσεως 09/11 (27.04.11)

Αριθμός προσκλήσεως 09/11 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα…