Αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Ανάρτηση στοιχείων παραχώρησης χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας

Απευθείας Παραχώρηση Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Αιγιαλού – Παραλίας