Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός

Έγκριση αποτελεσμάτων Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης Δ’ Τριμήνου Ο.Ε. 2023
Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κληροδοτήματος "ΜΑΡΙΑΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΣΙΟΥΡΑ" Οικονομικού Έτους 2023
Έγκριση αποτελεσμάτων Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης Γ΄ Τριμήνου Ο.Ε. 2023
Έγκριση αποτελεσμάτων Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης Β' Τριμήνου Ο.Ε. 2023
Έγκριση αποτελεσμάτων Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης Α' Τριμήνου Ο.Ε. 2023
Προϋπολογισμός Δήμου 2023 (21.3.23) - Ανά Υπηρεσία
Προϋπολογισμός Δήμου 2023 (21.3.23) - Ανά Κωδικό
Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κληροδοτήματος "Ελβίρας Κατσούλη" Οικονομικού Έτους 2023
Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κληροδοτήματος "Ελβίρας Κατσούλη" Οικονομικού Έτους 2022
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης για το τετράμηνο 01-09-2019 έως 31-12-2019
Έλεγχος νομιμότητας του Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης για το τετράμηνο από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου έτους 2019 – Απόφαση Α.Δ.Α.

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

ΑΡΧΕΙΟ

Δήμος Λέσβου
2019 2018
2017 2016
2015
Απρίλιος
Μάρτιος
Φεβρουάριος
Ιανουάριος
 
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
2020 2019
2018 2017
 2016 2015