Βίντεο

Παραχώρηση του συνεδριακού κέντρου

Σχετικά με το κείμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και παρουσιάστηκε από την Τηλεόραση Μυτιλήνης, με θέμα την μη προβολή ταινίας στο Συνεδριακό Κέντρο του Μολύβου από...
Read details