Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων Ερεσού, Μεσοτόπου και Καλλονής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλ.: 2251350515) & από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες: Ερεσός (2253350117), Καλλονή (2253350210, 14) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :