Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων, που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλ.: 2251350515) & από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες: Πλωμάρι (2252350100 – 121), Παπάδος (2251352412), Ερεσός (2253350117), Μανταμάδος (2253350403), Ευεργέτουλας (2251352520), Λ. Θερμής (2251352610), Καλλονή (2253350210, 14), Πολιχνίτος (2252350407 -411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Αναλυτικά :