Παρλάτα από τον μπάρμπα-Γιάννη, την «ψυχή» της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας, στα πλαίσια του καλωσορίσματος της αποστολής του Δήμου Μυτιλήνης